Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 okt 2015 Nieuws

Herstel onbedoeld lek bij emigratie aanmerkelijkbelanghouders

In het Belastingplan 2016 zijn maatregelen genomen om het heffingslek bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders te dichten. De voorgestelde formulering van de wettekst laat echter onbedoeld ruimte voor nieuwe belastingontwijkende constructies. Om dit te herstellen, wil het kabinet het wetsvoorstel aanpassen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De wijziging bewerkstelligt dat bij een verschuiving van rechten van aandelen die aan het uitstel van betaling ten grondslag liggen naar andere aandelen, ook deze andere aandelen worden geacht aan het uitstel ten grondslag te liggen. Tevens wordt de conserverende aanslag niet kwijtgescholden voor zover de waarde van de aandelen is gedaald door een dergelijke verschuiving van rechten.

Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, geldt deze wijziging met terugwerkende kracht vanaf 29 oktober 2015, 23.15 uur.

Download "Tweede Nota van Wijziging Belastingplan 2016" (pf, 3 pagina's

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.