Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 jul 2016 Nieuws

Verblijvingsbeding en behoud overgangsregime bestaande eigenwoningschuld?

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat gezamenlijk een woning wordt aangekocht, terwijl de kopers niet gehuwd / geregistreerde partners zijn, maar 'samenwoners'. Wat gebeurt er bij overlijden van een van de partners, als er geen testament is, maar wel een samenlevingscontract (met verblijvingsbeding)?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraagstelling
X en Y hebben in 2010 gezamenlijk een eigenwoning gekocht met bijbehorende hypotheek (vallend onder ‘bestaande eigenwoningschuld’-regime).
X overlijdt in 2014. X en Y hebben wel een samenlevingscontract, maar geen testament. Op grond van verblijvingsbeding in samenlevingscontract kan Y blijven wonen en de volledige woning op haar naam over laten schrijven.
 
Hoe zit het dan met de hypotheek?
Ingeval van huwelijk in gemeenschap van goederen / vererving wettelijk erfrecht of testament, is fiscaal duidelijk dat er geen annuïtair schema benodigd is voor overname ‘aandeel overledene’.
Bij samenwoners, met verblijvingsbeding, wordt het aandeel van overledene niet via erfrecht verkregen, maar ‘op eerste verzoek’ vanwege het samenlevingscontract. Is deze verwerving nu wel of niet annuïtair / lineair af te lossen, of is er sprake van ‘voorzetting’ bestaande eigenwoningschuld?

Definitie” Verblijvingsbeding"
Door het verblijvingsbeding gaat het eigendom niet automatisch over op de partner. De bezittingen moeten nog officieel aan de langstlevende partner overgedragen worden. Aan het verblijvingsbeding is vaak een onherroepelijke volmacht gekoppeld om de langstlevende partner de mogelijkheid te bieden de levering van de goederen zelfstandig te regelen, zelfs als de erfgenamen van de overleden partner niet mee wil werken. Wel zal vaak de verplichting om de eventuele schulden verbonden aan de gemeenschappelijke bezittingen over te nemen (hypotheek).

Antwoord
Het vorenstaande houdt in dat indien deze verkrijging heeft plaatsgevonden ná 31 december 2012, het overgenomen aandeel in de schuld door Y contractueel ten minste annuïtair volledig moet worden afgelost in ten hoogste 360 maanden.

Onder water
Het kan zelfs zo zijn dat de woning 'onder water' staat. Bij volledige verwerving van de woning - met volledige overname van de hypotheek, ontstaat voor Y een box 3 schuld.
Stel hypotheek is €200.000, maar waarde is €180.000. Y verwerft dan voor 50% van €180k = €90.000 box 1. Y had zelf al 50% van €200.000 als box 1, totale box 1 is dan €190.000. Bij volledige overname van de hypotheek (€200.000) blijft een  bedrag van €10.000 als box 3 over. Dit bedrag valt ook niet onder de tegemoetkoming aftrek restschuld, het is immers een 'restschuld' van overledene.

Wederom blijkt hier het belang van een adequate risicoverzekering (premiesplitsing) en testament.

Lees ook…

Meenemen overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld

Een relatie (X) van ons heeft vorig jaar zijn woning verkocht en gaat na een half jaar een huurwoning gehad te hebben bij zijn vriendin wonen. De vriendin (Y) heeft vorig jaar als starter een woning gekocht. Kan onze relatie zijn 'overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld' gebruiken om de hypotheek van zijn vriendin deels om te zetten naar een aflossingsvrije lening? Er is sprake van een notarieel samenlevingscontract en verblijvensbeding. Deze vraag komt naar voren doordat er tevens sprake is van een verbouwing.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 nov 2015

Laatst gewijzigd

29 jul 2016

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.