Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 nov 2015 Nieuws

Kifid: Foutieve opgave aflosnota mag gecorrigeerd worden

Een bank heeft een fout gemaakt in de berekening van de boeterente als gevolg van een storing. Met de opgave is informatie verstrekt. De opgave had niet de strekking van een aanbod namens de bank. Op grond van de algemene voorwaarden was de bank bevoegd de fout te herstellen. Desbetreffende beding niet onredelijk bezwarend. Ook los van die bevoegdheid kan de bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer erop mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download hier de volledige uitspraak (pdf, 6 pagina's)

4.1
Partijen verschillen van mening over de hoogte van het belang van het geschil in deze zaak. Volgens de Bank is dit lager is dan € 25.000,-, zodat geen beroep tegen de uitspraak van de Geschillencommissie kan worden ingesteld.
4.2
Ingevolge artikel 5.1 van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening, zoals dat tot 1 oktober 2015 gold, oordeelt de Commissie van Beroep over beroep van consumenten en aangeslotenen tegen beslissingen van de Geschillencommissie die in de vorm van een bindend advies zijn gegeven en waarbij het belang van het geschil ten minste €25.000,- beloopt. De vordering van Belanghebbenden heeft een onbepaalde waarde. Het verschil tussen de vaste rente die Belanghebbenden moeten betalen en de variabele rente die zij zouden hebben moeten betalen, is immers nog niet te bepalen, omdat niet bekend is wat de hoogte van de variabele rente zal zijn gedurende de gehele looptijd van de hypothecaire geldlening. Ingevolge artikel 5.5 van het Reglement kan, indien een beroep geen vordering tot een bepaald bedrag bevat, de Commissie van Beroep het gevorderde bedrag zelf begroten en, indien de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk strekt tot een prestatie anders dan de betaling van een geldsom, de geldswaarde van zulk een prestatie begroten. Gelet op de hoogte van de vaste rente, de huidige stand van de variabele rente en de in april 2013 resterende duur van de rentevaste periode zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat het verschil tussen de vaste rente en de variabele rente groter is dan € 25.000,-. Belanghebbenden kunnen daarom in het beroep worden ontvangen.

4.4
De Bank heeft op verzoek van Belanghebbenden een opgave gedaan van de vergoeding die zij verschuldigd zouden zijn bij de omzetting van de rentevoorwaarden van de hypothecaire geldlening. Daarmee heeft de Bank Belanghebbenden desgevraagd informatie verstrekt.
Feiten of omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat deze opgave (tevens) de verdergaande strekking had van een aanbod tot het wijzigen van de rentevoorwaarden, zijn niet aangevoerd of aannemelijk geworden. Van een aanvaarding door Belanghebbenden van een aanbod gedaan namens de Bankis daarom geen sprake.

4.6
Overigens kan ook los van de bevoegdheid die artikel 19 van de Algemene voorwaarden de Bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer er op mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was . De verschuldigdheid van een vergoeding bij tussentijdse wijziging van rentevoorwaarden zoals de onderhavige, is immers gebruikelijk en Belanghebbenden hadden door raadpleging van de Voorwaarden woninghypotheken kunnen vaststellen dat ook in hun geval een vergoeding was verschuldigd en dat de omvang van die vergoeding (definitief) zou worden vastgesteld in een door de Bank op te maken offerte.

 

Bron: Kifid

 

 

 

 

 

 

Lees ook…

Kifid: Aflosnota en boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een adviseur aansprakelijk gesteld vanwege het tekort schieten in de uitoefening van de verleende opdracht tot advies en bemiddeling (oversluiting hypotheek).

Kifid uitspraak over berekening boeterente

De Commissie bij Kifid heeft een uitspraak gedaan op de vraag op welke datum de vergelijkingsrente dient te worden vastgesteld bij een vervroegde aflossing. Deze datum was bepalend voor de vaststelling van de hoogte van de boeterente. In de periode tussen de opgave van de aflosnota en daadwerkelijke aflossing was de hypotheekrente gedaald.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 nov 2015

Laatst gewijzigd

19 nov 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.