Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 dec 2015 Nieuws

Besluit: Internationale inlichtingenuitwisseling

Dit besluit bevat een bekendmaking van de in november 2015 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en de VS tot stand gekomen administratieve regeling voor de toepassing in de praktijk van het FATCA-verdrag NL-VS 2013 inzake de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De regeling bevat een aantal praktische afspraken over onder meer de FATCA-registratie van Nederlandse financiële instellingen, het tijdstip en de wijze van informatie-uitwisseling, (fouten)herstel en handhaving, alsook vertrouwelijkheid en dataprotectie.
De regeling is op 30 november 2015 in werking getreden.

Download "DGB2015-6069, FATCA CAA" (pdf, 12 pagina's)

 

Wat betekent de uitwisseling van financiële gegevens voor mij als klant van een financiële instelling?

Als u na 1 januari 2016 een rekening bij een financiële instelling wilt openen, wordt u gevraagd om een eigen verklaring in te vullen. Daarin moet u onder meer aangeven wat uw fiscale vestigingsplaats is.

Financiële instelling moet vestigingsplaats vaststellen
Financiële instellingen moeten op grond van de Common Reporting Standard (CRS) van al hun klanten de fiscale vestigingsplaats vaststellen. Dit gebeurt volgens de identificatievoorschriften uit de CRS.

Voor 1 januari 2016 een rekening
Ook als u op 1 januari 2016 al een rekening heeft, kan het zijn dat een financiële instelling vraagt om in een eigen verklaring aan te geven waar u fiscaal gevestigd bent.

Op grond van Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) moeten financiële instellingen sinds 1 juli 2014 vaststellen of u een Amerikaans staatsburger bent, waarvoor ook gebruik wordt gemaakt van een eigen verklaring.

Moet ik belasting betalen na uitwisseling van mijn gegevens met een buitenlandse belastingdienst?
Via CRS en FATCA wisselt Nederland financiële rekeninggegevens uit met andere landen. Gegevensuitwisseling betekent niet direct dat u of een bedrijf ook belasting moet betalen in het buitenland. Dat blijkt pas nadat de buitenlandse belastingdienst de gegevens heeft gecontroleerd.

De Nederlandse belastingdienst is niet betrokken bij belastingaanslagen of betalingsverzoeken van de buitenlandse belastingdiensten. Dat geldt andersom ook.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Diverse besluiten

Diverse besluiten zijn aangepast, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst, Leidraad Invordering 2008 en beleidsbesluiten zijn ingetrokken. De ingetrokken besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging, omdat er sprake is van een interne werkinstructie of voorlichtingsmateriaal, tijdsverloop, jurisprudentie, etc.

Besluit: Commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M. Het besluit is aangepast in verband met een goedkeuring bij het toestemmingsvereiste (onderdeel 2.2) en bij het stapelen van personenvennootschappen (onderdeel 5.2). Daarnaast is er een nieuw standpunt opgenomen over de juridische (af)splitsing (onderdeel 2.3). Ook zijn er tekstuele wijzigingen aangebracht om de inhoud te verduidelijken of beter leesbaar te maken, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd. Het besluit van 11 januari 2007, nr. CPP2006/1869M wordt ingetrokken.

Besluit Boeterente en rentemiddeling

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor boeterente kan worden aangemerkt als rente van schulden. Deze goedkeuring is van belang in situaties waarin de boeterente door rentemiddeling wordt verdisconteerd in het bijvoorbeeld na oversluiten overeengekomen nieuwe rentepercentage.

Besluit inwerkingtreding Landelijke Voorziening WOZ

De ingangsdatum voor de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen is 1 oktober 2016. Dit is in een besluit vastgelegd. Dit besluit regelt de inwerkingtreding per 1 oktober 2016 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 dec 2015

Laatst gewijzigd

30 dec 2015

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.