Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 jan 2016 Nieuws

Kamervragen besluit DNB en onderzoek lage rente en ufr

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over het besluit van de Nederlandse Bank (DNB) en het onderzoek lage rente en de ultimate forward rate (ufr) toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download "Beantwoording Kamervragen besluit DNB en onderzoek lage rente en ufr" (pdf, 9 pagina's)

Waarom wordt gebruik gemaakt van de risicovrije marktrente?
Met de rekenrente wordt berekend hoeveel vermogen pensioenfondsen nu moeten aanhouden om in de toekomst voldoende te kunnen uitkeren. De rekenrente is dus een middel om te bepalen hoeveel iets wat in de toekomst moet worden uitgekeerd, nu waard is. De rekenrente die wordt gehanteerd hangt af van de aard van de verplichtingen. Bij de uitkeringsovereenkomst moeten de verplichtingen worden gewaardeerd aan de hand van de risicovrije rente. De reden hiervoor is het karakter van deze pensioenregelingen, op grond waarvan werknemers nominale aanspraken opbouwen met een hoge mate van zekerheid.
Dat fondsen in de praktijk een hoger rendement realiseren dan de risicovrije rente is overigens geen argument om dat rendement ook te gaan gebruiken voor de waardering van de verplichtingen. De rekenrente hangt zoals hierboven beschreven samen met de aard van de verplichtingen en niet met de samenstelling van de beleggingsmix. Om indexatie van de opgebouwde aanspraken mogelijk te maken beleggen fondsen niet alleen in risicovrije vermogenstitels, maar bijvoorbeeld ook in aandelen.

 


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kabinetsreactie onderzoek "gevolgen lage rente en ufr voor financiële positie pensioenfondsen"

In het rapport “Onderzoek gevolgen lage rente en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen” worden de resultaten van een recent onderzoek weergegeven.Het is duidelijk dat pensioenfondsen last hebben van de aanhoudend lage rente.

Dekkinsgraden pensioenfondsen niet te hoog en DNB besluit UFR

Staatssecretaris J. Klijnsma stelt naar aanleiding van Kamervragen dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen niet te hoog zijn op grond van het Financieel Toetsingskader. In een besluit van DNB wordt per 15 juli de voorgestelde Ultimate Forward Rate (UFR) methode ingevoerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 jan 2016

Laatst gewijzigd

15 jan 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.