Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 okt 2016 Nieuws

Leidraad FATCA/CRS

Dit besluit geeft een nadere invulling aan de toepassing van de NL IGA en de CRS-regelgeving en bevat antwoorden op in de praktijk gerezen vragen. Dit besluit vervangt het besluit van 12 januari 2015, nr. DGBel/2015/21M.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download "DGB2016 48M, Leidraad CRS FATCA" (pdf, 35 pagina's)

1.6. Waardering van verzekeringspolissen met een geldswaarde
Met inachtneming van de uitzondering opgenomen in onderdeel II.A.3 van Bijlage I van de NL IGA, die niet geldt voor de CRS, moet over de waarde van verzekeringspolissen en niet-gefaciliteerde lijfrenten voor de CRS en voor de NL IGA gerapporteerd worden per de laatste dag van een kalenderjaar of van een andere relevante periode van rapportage. Hiervoor dient de waarde in het economische verkeer te worden genomen.

Ten aanzien van overlijdensrisicoverzekeringen wordt opgemerkt dat 1 jarige overlijdensrisicoverzekeringen in dit kader geacht worden geen waarde hebben. Reguliere overlijdensrisicoverzekeringen hebben wel een waarde maar zijn vrijgesteld van rapportage wanneer deze verzekeringen alleen tot uitkering komen bij overlijden (zie Sectie VIII.C.8.a van de CRS). Dit geldt alleen voor zuivere, gescheiden verzekeringen. In de situatie waarin zowel een overlijdensdeel als ook een levensdeel is verzekerd (gemengde verzekeringen) kan niet meer gesproken worden van een uitkering die alleen bij overlijden tot uitkering komt.

1.40. Bestaande rekening
Als een rekeninghouder met een bestaande rekening bij dezelfde bank een nieuwe rekening opent dan mag die tweede rekening onder voorwaarden worden aangemerkt als een bestaande rekening. Er hoeft geen self certification te worden uitgereikt (maar het mag dus wel). Een eenmaal als bestaand aangemerkte rekening blijft dat ook indien de klant later de eerste rekening opheft.

1.41. Bestaande rekeningen verzekeringsproducten
Voor bestaande levensverzekeringen die zijn afgesloten voor 30 juni 2014 (van belang voor de NL IGA) en 31 december 2015 (van belang voor de CRS) en waarop na die datum aanpassingen worden gedaan aan bestaande levensverzekeringen of nabetalingen worden verricht op beëindigde verzekeringen, geldt dat die afgesloten levensverzekeringen gekwalificeerd kunnen worden als bestaande rekeningen. Aanpassingen of nabetalingen laten de eventueel van toepassing zijnde uitzondering van onderdeel II.A.3 van Bijlage I van de NL IGA onverlet, tenzij het karakter van de levensverzekering zodanig verandert dat deze niet meer onder de uitzondering valt omdat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wat betekent de uitwisseling van financiële gegevens voor mij als klant van een financiële instelling?
Als u na 1 januari 2016 een rekening bij een financiële instelling wilt openen, wordt u gevraagd om een eigen verklaring in te vullen. Daarin moet u onder meer aangeven wat uw fiscale vestigingsplaats is.

Financiële instelling moet vestigingsplaats vaststellen
Financiële instellingen moeten op grond van de Common Reporting Standard (CRS) van al hun klanten de fiscale vestigingsplaats vaststellen. Dit gebeurt volgens de identificatievoorschriften uit de CRS.

Voor 1 januari 2016 een rekening
Ook als u op 1 januari 2016 al een rekening heeft, kan het zijn dat een financiële instelling vraagt om in een eigen verklaring aan te geven waar u fiscaal gevestigd bent.

Op grond van Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) moeten financiële instellingen sinds 1 juli 2014 vaststellen of u een Amerikaans staatsburger bent, waarvoor ook gebruik wordt gemaakt van een eigen verklaring.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

Dit besluit bevat een aanvulling op het besluit van 14 januari 2016, DGBel 2016/48, betreffende de Leidraad FATCA/CRS.

Besluit: Internationale inlichtingenuitwisseling

Dit besluit bevat een bekendmaking van de in november 2015 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en de VS tot stand gekomen administratieve regeling voor de toepassing in de praktijk van het FATCA-verdrag NL-VS 2013 inzake de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jan 2016

Laatst gewijzigd

7 okt 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.