Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 feb 2016 Nieuws

Digitale zorgpolis wordt de standaard

Het verstrekken van digitale zorgpolissen is reeds mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door aanpassing van artikel 9 Zvw wordt voorzien in de mogelijkheid tot het standaard verstrekken van een digitale zorgpolis. In het nieuwe artikel 9, vierde lid, Zvw wordt, net als in artikel 156a Rv, met «een andere wijze dan bij geschrift» gedoeld op de elektronische vorm. Deze formulering wordt in dezelfde zin gehanteerd in artikel 7:932 BW, dat een elektronische handtekening vereist voor de polis. Aldus wordt het mogelijk gemaakt de verzekeringnemer een elektronische polis van de zorgverzekering te verstrekken. De verzekeringnemer kan echter uitdrukkelijk te kennen geven geen digitale zorgpolis te wensen. Derhalve wordt de situatie van «elektronisch, mits toestemming» vervangen door «elektronisch, tenzij bezwaar». Onderhavig wetsvoorstel regelt eveneens dat het bewijs van het einde van de zorgverzekering als bedoeld in artikel 9, tweede lid, Zvw standaard digitaal kan worden verstuurd.

Huidige verplichting papieren versie te verzenden
Een bijzonder regime voor de zorgpolis is gerechtvaardigd gezien artikel 7:932, eerste en tweede lid, BW jo. 9, eerste lid, Zvw. Op grond daarvan zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht jaarlijks een zorgpolis te verstrekken. Deze verplichting hangt samen met het feit dat het met het oog op transpa-rantie voor verzekeringnemers wenselijk is dat ieder jaar een bijgewerkte polis wordt verstrekt. Immers kan de inhoud van de zorgverzekering per jaar verschillen.

Download Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis
- Voorstel van wet (pdf, 2 pagina's)
- Memorie van toelichting (pdf, 5 pagina's)


Bron: Rijksoverheid

 

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Aantal polissen voor de basisverzekering neemt af in 2016

In 2016 zijn er minder verschillende zorgpolissen voor de basisverzekering dan in 2015. In plaats van 71 polissen, zijn er in 2016 nog 60 verschillende basispolissen om uit te kiezen. Twaalf polissen vervallen per 2016. Er is 1 nieuwe polis bijgekomen.

Verbond van Verzekeraars komt met eigen digitale ‘poliskluis’

Consumenten moeten zo snel mogelijk al hun particuliere verzekeringen veilig en overzichtelijk kunnen inzien in een digitale ‘poliskluis’. Het algemeen bestuur van het Verbond heeft besloten een online omgeving te laten bouwen. Veel verzekeraars hebben al toegezegd mee te werken – waardoor nu al duidelijk is dat meer dan 75 procent van alle verzekeringen beschikbaar komt in de beveiligde online omgeving. Dat percentage loopt naar verwachting nog verder op.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 feb 2016

Laatst gewijzigd

5 feb 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.