Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 apr 2016 Nieuws

Klijnsma: kleine pensioenpotjes samenvoegen

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen, door kleine bedragen aan mensen uit te keren, zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes samen moeten kunnen voegen. Afkopen heeft namelijk aanzienlijke gevolgen voor de pensioenen van mensen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming. Daarom gaat Klijnsma het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand van baan wisselt. Of naar de uitvoerder waar de deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download:
"Kamerbrief" (pdf, 8 pagina's)
"Waardeoverdracht van pensioen bij overgang naar APF" (pdf, 2 pagina's)

Klijnsma: ‘’Ik vind het een groot goed dat aanspraken hun pensioenbestemming behouden. Dat mensen niet geconfronteerd worden met een afkoop. Dat gaat ten koste van hun pensioen.  Vooral voor mensen met parttime banen of banen in bepaalde sectoren. Daarom ga ik zorgen dat hun pensioenpotjes samengevoegd kunnen worden.’’

Pensioenfondsen
Ook pensioenfondsen zijn hier een voorstander van. De fondsen zien het belang van het samenvoegen. Zo kunnen de kosten worden gedrukt. En minder kosten betekent meer pensioen.

Afkoop
Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen. Steeds vaker zijn dat ook kleine potjes, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de deelnemer.  Daarom besluit Klijnsma om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te passen en zoveel mogelijk onder te brengen in het systeem van de waardeoverdracht.

Het gaat bij waardeoverdracht om het recht van een deelnemer om bij een baanwisseling het pensioen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Belangrijkste doel van het recht op waardeoverdracht is ervoor te zorgen dat iemand al zijn pensioenpotjes bij één pensioenuitvoerder heeft.

Dienstverbanden
De afgelopen tijd is gebleken dat de afkoop van kleine pensioenen bij het einde van het dienstverband tienduizenden keren per jaar voorkomt. Vooral in sectoren als de uitzendbranche, de horeca, en de schoonmaak. Mensen met tijdelijke of parttime dienstverbanden en nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt krijgen hier steeds meer mee te maken.  

De staatssecretaris streeft ernaar deze aanpassingen medio 2017 in werking te laten treden.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Helft minder kilometers na pensioen

Huishoudens met pensioen als voornaamste inkomensbron rijden de helft minder auto dan niet-gepensioneerde huishoudens. Het autobezit en het aantal gereden kilometers nemen sterk af met de leeftijd. Dat meldt CBS.

Nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baan

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan. Dat komt omdat mensen die na 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld of in de toekomst van baan wisselen, het pensioen dat ze bij hun oude pensioenuitvoerder hebben opgebouwd, kunnen laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe baas. In dat geval kunnen zij ook de waarde van hun pensioen overdragen dat is opgebouwd bij vorige werkgevers. De wettelijke regel dat een aanvraag tot waardeoverdracht van een pensioen binnen zes maanden moet worden gedaan, is op 1 januari 2015 vervallen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 apr 2016

Laatst gewijzigd

15 apr 2016

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.