Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 apr 2016 Nieuws

Instituut Asbestslachtoffers behandelt recordaantal aanvragen

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Niet eerder behandelde het IAS zoveel aanvragen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever. Vandaag, op Workers Memorial Day, presenteert het IAS zijn jaarverslag.

Gebruik asbest
In 1993 heeft Nederland een geheel verbod ingesteld op het gebruik van asbest. Meer dan twintig jaar later ondervinden veel voormalige werknemers en anderen nog de schadelijke gevolgen omdat asbestziekten zich pas vele jaren na blootstelling openbaren. Jaarlijks krijgen meer dan vijfhonderd mensen de diagnose mesothelioom (longvlies- of borstvlieskanker). Zij overlijden binnen korte tijd na de diagnose. Blootstelling aan asbest kan ook leiden tot longkanker of asbestose, een chronische aandoening die leidt tot een zeer beperkte longfunctie.

IAS
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 1999 opgericht om te voorkomen dat slachtoffers van asbest in een lang juridisch gevecht verwikkeld raken om een schadevergoeding te krijgen van hun voormalige werkgever. De oprichting was een initiatief van een brede coalitie van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid .

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank om een tegemoetkoming te verlenen aan de slachtoffers. Ook bemiddelt het IAS met de (ex)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Bij de oprichting konden uitsluitend mesothelioompatiënten die tijdens hun werk met asbest in contact waren gekomen, een beroep op het IAS doen. In de loop der tijd is de dienstverlening uitgebreid naar slachtoffers die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld. Vanaf 2014 kunnen ook asbestosepatiënten zich bij het IAS melden.

Loondienst
Van de mesothelioompatiënten die zich hebben gemeld, is tweederde in loondienst in contact met asbest gekomen. Het is niet altijd mogelijk om voor hen met de (ex)werkgever te bemiddelen, bijvoorbeeld omdat deze niet meer bestaat. Van de afgeronde bemiddelingen is 56 procent afgesloten met een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Dossiers
Jan Warning, directeur IAS, is tevreden met het hoge aantal afgeronde dossiers: “Het IAS laat zien dat we grote aantallen dossiers kunnen afhandelen. Uit evaluatieonderzoek blijkt ook dat slachtoffers of hun nabestaanden onze dienstverlening zeer waarderen.” Het lukt overigens niet in alle gevallen om schadevergoeding te krijgen. “We moeten niet vergeten dat het gaat om blootstelling aan asbest van soms meer dan veertig jaar terug. Dat is lastig om te bewijzen. Dat neemt niet weg dat we willen streven naar een verhoging van het aantal zaken waar het slachtoffer een volledige vergoeding krijgt.”

Bron: IAS

Lees ook…

Kamervragen over de uitvoerbaarheid van het asbestdakenverbod

Er zijn (stand van 1 april 2016) ruim 500 subsidieaanvragen ingediend met gezamenlijk voor meer dan € 1 mln aan subsidievraag. De verdeling tussen bedrijven en particulieren is gelijk. De subsidieregeling is begin januari gestart.

Asbestdaken verboden in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Handboek Asbest

In een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest wordt nader ingegaan op het maken van asbeleid door corporaties, maar wordt ook ingegaan op de nieuwe wetgeving. Hoewel het handboek gericht is op corporaties, bevat het ook interessante informatie voor makelaars.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 apr 2016

Laatst gewijzigd

29 apr 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.