Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 jun 2016 Nieuws

Kifid: geen compensatie AOW-gat

De Commissie van Beroep heeft een klacht van consument afgewezen in verband met het inkomenshiaat dat zij heeft tussen einddatum uitkering van de collectieve arbeidsongeschiktheidspensioenverzekering (65 jaar) en haar nieuwe AOW-leeftijd (67 jaar). De CvB geeft aan dat er geen zorgplicht gold voor de verzekeraar om te wijzen op een mogelijke toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd of om een uitloopdekking aan te bieden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ook geldt een verplichting voor verzekeraar om onbillijke gevolgen van wetswijziging te verzachten door ex-werkgever de mogelijkheid te bieden door bijstorting de eindleeftijd van de verzekeringen te verhogen.

De verzekeringen zijn niet gewijzigd, dus geen ontneming van rechten door verzekeraar, geen strijd met Eerste Protocol EVRM en evenmin toepassing ‘en-bloc-clausule’.

Ook voor het overige is er geen verplichting voor verzekeraar om de verzekeringen aan te passen.

Lees hier de volledige uitspraak (pdf, 4 pagina’s)

Bron: Kifid

Lees ook…

Geschillencommissie Kifid wijst claim compensatie ‘AOW-gat’ af

De Geschillencommissie van Kifid heeft een vordering tot compensatie van het ontstane ‘gat’ tussen de einddatum van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de begindatum van een AOW-uitkering afgewezen. Dit probleem is ontstaan doordat de overheid de AOW-leeftijd per 1 januari 2014 heeft verhoogd.

Kamervragen AOW-gat

Voor niet-werkende gezinsleden van Nederlandse werknemers bij diverse internationale organisaties in Nederland ontstaat soms een AOW-gat. Staatssecretaris van Sociale Zaken, mevrouw Jetta Klijnsma, geeft antwoord op Kamervragen.

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

Nederlandse mannen en vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog 19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) inging. Vrouwen worden nog altijd ouder dan mannen, maar het verschil is kleiner geworden. De kans van 65-jarigen om honderd te worden is in zestig jaar tijd ongeveer verzesvoudigd. Dat meldt CBS.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 mei 2016

Laatst gewijzigd

30 jun 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.