Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 jun 2016 Nieuws

Toelichting fiscale vragen

Staatssecretaris E. Wiebes heeft een toelichting gegeven op een aantal vragen naar aanleiding van vragen van leden van de Kamercommissie voor Financiën. Zo wordt ingegaan op "Pleegkinderen als toeslagpartner", "Inkomensverklaringen buitenlandse belastingplichtigen", "Gevolgen PGB-tegoeden voor box 3-inkomen en toeslagen", "Informeren over recht op belastingteruggaaf" en "DigiD in het buitenland".
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Toelichting" (pdf, 3 pagina's)

Pleegkinderen als toeslagpartner
Inwonende kinderen of stiefkinderen die jonger zijn dan 27 jaar worden niet als fiscaal partner of als toeslagpartner aangemerkt. Dit geldt ook voor pleegkinderen, mits deze worden onderhouden en opgevoed als eigen kinderen. Als er kinderen inwonen waarvoor een pleegvergoeding wordt of werd ontvangen op grond van de Jeugdwet, dan voldoet de verzorgende ouder niet aan het onderhoudsvereiste.

Inkomensverklaringen buitenlandse belastingplichtigen
Alle buitenlandse belastingdiensten zijn vooraf geïnformeerd over de inkomensverklaring en daarop zijn geen berichten gekomen dat zij de inkomensverklaring niet zouden willen gebruiken. Dat zij de Nederlandse inkomensverklaring niet zouden willen ondertekenen ligt ook niet voor de hand, omdat de buitenlandse belastingdiensten bekend zijn met de werkwijze bij het ondertekenen van het Duitse formulier dat eenzelfde functie heeft als de Nederlandse inkomensverklaring.
Met de vertaling van de inkomensverklaring in de andere Europese talen verwacht ik dat de ondertekening door buitenlandse belastingdiensten eenvoudiger zal verlopen.

Gevolgen PGB-tegoeden voor box 3-inkomen en toeslagen
Met zorgkantoren is afgesproken dat zij allemaal de PGB-voorschotten sinds 2014 uitbetalen na 1 januari van het jaar waarop het PGB betrekking heeft, zodat deze in dat jaar niet meetellen voor het box 3-vermogen. Daarnaast is van belang dat tegenover een eventueel op de peildatum voor box 3 meetellend nog resterend PGB tegoed staat dat een nog aan een zorgkantoor terug te betalen bedrag kwalificeert als een box 3-schuld.

Informeren over recht op belastingteruggaaf
Jaarlijks na afloop van de aangiftecampagne worden de mensen geselecteerd die geen aangifte hebben gedaan en op grond van de gegevens van de Belastingdienst (waaronder de polisadministratie) recht hebben op een teruggaaf. Deze mensen ontvangen van de Belastingdienst reeds een brief waarin zij op de mogelijke belastingteruggaaf worden geattendeerd.

DigiD in het buitenland
Het alternatieve inlogmiddel dat de Belastingdienst nu al beschikbaar heeft voor het doen van aangifte inkomstenbelasting door buitenlandse belastingplichtigen (de zogenoemde C-aangifte) is een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die mensen kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Zij kunnen daarmee aangifte doen via de online aangiftevoorziening, maar nog geen gebruik maken van de vooringevulde aangifte. De reden daarvoor is dat het betrouwbaarheidsniveau van deze inlogvoorziening niet hoog genoeg is om op basis daarvan zoveel persoonlijke gegevens van de belastingplichtige klaar te zetten. Dat kan wel als DigiD buitenland breder beschikbaar is.

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 jun 2016

Laatst gewijzigd

14 jun 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.