Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 jul 2016 Nieuws

Nog volop ruimte voor woningen in de bestaande stad

Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 80% van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Bij een hoog groeiscenario is dat slechts 35% van de totale woningbehoefte. Daarbij zit de potentie vooral in de transformatie van on(der)benutte terreinen, en veel minder in de transformatie van huidige leegstaande panden. De cijfers verschillen sterk per regio. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit de studie ‘Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad’ van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Publicatie" (pdf, 70 pagina's)

Regionale verschillen
De mogelijkheden voor woningbouw in nu leegstaande panden en op on(der)benutte terreinen in de stad zijn regionaal verschillend. In sommige regio’s bieden deze zowel in het hoge als het lage groeiscenario onvoldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand stedelijk gebied op te vangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio’s Amsterdam, Den Haag, Zaanstreek en Arnhem/Nijmegen.

Voor andere regio’s spelen deze problemen niet; hier is er zowel in het hoge en het lage groeiscenario voldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand bebouwd gebied op te vangen. Dit is het geval in een aantal perifere en krimpregio’s zoals Zeeland, Noordoost-Groningen en Limburg.

In relatief veel regio’s ontstaat een gemengd beeld. Daar is in het lage groeiscenario wel voldoende ruimte om de vraag tot 2050 binnenstedelijk op te vangen, maar in het hoge groeiscenario niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in regio’s zoals Midden- en Oost-Brabant, de Veluwe, Utrecht en Rijnmond.

Onderbenutte terreinen
Uit de studie blijkt dat de meeste potentie zit in de transformatie van on(der)benutte terreinen, minder in de transformatie van panden. De PBL-studie heeft dit voor het eerst landsdekkend berekend. Vooral ‘onderbenutte’ bedrijventerreinen die ook geschikt zijn voor woningbouw, dragen bij aan de transformatiepotentie van de bestaande stad.


Bron: PBL

Lees ook…

Randstad nog relatief jong

Grote delen van de Randstad en enkele stedelijke regio’s daarbuiten zijn, vergeleken met de randen van Nederland, veel minder snel vergrijsd. In 1995 lag het percentage 65-plussers in Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond nog op het landelijk gemiddelde en was de agglomeratie Den Haag zelfs bovengemiddeld vergrijsd. Deze regio’s zijn nu nauwelijks verder vergrijsd, in de agglomeratie Den Haag is het aandeel 65-plussers zelfs (als enige regio) licht afgenomen. Ook in andere delen van de Randstad, zoals de agglomeraties Haarlem en de regio Gooi en Vechtstreek, is de vergrijzing minder sterk toegenomen dan landelijk gemiddeld. Dit meldt CBS.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jul 2016

Laatst gewijzigd

5 jul 2016

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.