Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 jul 2016 Nieuws

Klimaatverandering noopt tot actie

Verzekeraars zien de schadepost door klimaatverandering bij zowel particulieren als bedrijven/agrariërs al enige tijd toenemen. “De hagelbui van 23 juni, met stenen zo groot als tennisballen, moet een wake-up call zijn. Het klimaat verandert, we gaan dit vaker meemaken”, stelt Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. “Ook in 2015 zagen we al forse weerschade met een zomerstorm eind juli en extreme neerslag en hagel eind augustus.” In het vorig jaar verschenen klimaatrapport, waarvoor de KNMI-klimaatscenario’s zijn doorgerekend, constateerde het Verbond al dat zonder maatregelen alleen al de jaarlijkse particuliere schade als gevolg van extreme neerslag (nu 90 miljoen euro) en hagel (35 miljoen euro) de komende decennia kan verdubbelen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Klimaatverandering & schadelast" (April 2015, pdf, 7 pagina's)

Schade hoos- en hagelbuien: zeker 500 miljoen euro
De extreme hoos- en hagelbuien die eind juni grote delen van Nederland teisterden, in het bijzonder de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg, hebben een verzekerde schade veroorzaakt van minimaal 500 miljoen euro aan woningen, auto’s en (agrarische) bedrijven. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. De verzekerde schade kan nog oplopen. Door de uitzonderlijke omvang zijn verzekeraars nog bezig met de inventarisatie en afhandeling van claims, vooral in het zakelijke segment.
De cijfers betreffen alleen schade waarvoor gedupeerden verzekerd zijn. De totale schade ligt nog hoger omdat niet iedereen – vooral in de landbouw – zich verzekerd heeft tegen deze vormen van weerschade. Een eerste inventarisatie van de particuliere schade (personenauto’s, caravans, woonhuizen) komt uit op 325 miljoen euro, waarvan 40% schade aan woonhuizen betreft. De verzekerde zakelijke schade komt volgens de huidige inzichten uit op 175 miljoen euro, waarvan het grootste deel in de agrarische hoek zit. Met name deze zakelijke schadepost kan nog verder oplopen.

Zakelijke schade: check polis
De regenval en hagel heeft (agrarische) bedrijven hard getroffen. Bij de afhandeling van de schade hiervan lopen verzekeraars soms tegen een issue aan. Zo hebben diverse bedrijven een vrij sobere brand/stormpolis, die geen hagelschade dekt. Klanten en hun eventuele financieel adviseurs zullen naar de dekking van dergelijke polissen moeten kijken om bij toekomstig extreem weer niet opnieuw tegen dit issue aan te lopen.
 
Voor specifiek de agrarische schade geldt dat agrariërs in de tuinbouw en fruitteelt over het algemeen redelijk verzekerd zijn tegen extreem weer en hagel. In de land/akkerbouw en de boom- en sierteelt is dat veel minder het geval, ondanks het bestaan van de deels gesubsidieerde brede weersverzekering. Een groter aantal deelnemers zou deze verzekering aantrekkelijker maken, vindt ook het ministerie van Economische Zaken. Het Verbond is hierover in overleg met onder meer LTO Nederland. Door klimaatverandering komt extremer weer vaker voor, juist ook in de zomer als veel gewassen op het land staan.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Wat zijn klimaatscenario's?
Klimaatscenario's zijn aannemelijke en samenhangende voorstellingen van het toekomstige klimaat. Met samenhangend wordt bedoeld dat de verandering van de verschillende klimaatvariabelen zoals neerslag, temperatuur en wind onderling binnen een scenario, natuurwetenschappelijk consistent zijn. Bijvoorbeeld: warmere lucht kan meer vocht bevatten, hierdoor neemt de hoeveelheid neerslag en de neerslagintensiteit bij hogere temperaturen toe. Binnen een scenario past de gegeven verandering voor temperatuur bij de verandering voor neerslag. Ook is de verandering op verschillende tijd- en ruimteschalen onderling consistent. Binnen een scenario past bijvoorbeeld de gegeven wereldwijde opwarming bij de temperatuurverandering voor Nederland en past de temperatuurverandering in de winter bij die in de zomer.
Klimaatscenario's worden opgesteld om de mogelijke gevolgen van door de mens veroorzaakte klimaatverandering te onderzoeken.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Verzekering voor overstromingsrisico

Het FD meldt dat er een groep internationale beleggers is die zich garant stelt voor een schadeverzekering tegen overstromingsschade. Dit werd bekend gemaakt tijdens het driejaarlijkse evenement van Lloyd's (verzekeringsbeurs).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jul 2016

Laatst gewijzigd

28 jul 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.