Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 sep 2016 Nieuws

MCD en box 3 panden

Minister Dijsselbloem heeft aan de NVB een brief gezonden naar aanleiding van opmerkingen / vragen over particuliere beleggingspanden (box 3) binnen de hypothekenrichtlijn. De NVB stelt dat de regels die gelden voor eigen woning financieringen niet goed zijn toe te passen op kredieten voor beleggers en dat het onderscheid tussen consumenten en professionele beleggers niet goed te maken is. Dit onderscheid tussen consumenten en professionele beleggers zou in de praktijk lastig zijn omdat beleggers om fiscale redenen er vaak voor kiezen om een (niet-eigen) woning in box 3 in aanmerking te nemen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De implementatie van de MCD heeft als gevolg dat consumenten die een hypothecair krediet afsluiten ten behoeve van de financiering van een woning, ongeacht door wie die woning bewoond zal gaan worden, beschermd worden. Dit houdt in dat kredietverstrekkers die een hypothecair krediet aanbieden aan consumenten die beleggen in voor bewoning bestemd onroerend goed, zich aan de bepalingen betreffende consumentenbescherming moeten houden.

Verenigd Koninkrijk
Het VK heeft alleen voor consumenten die door onvoorziene omstandigheden een woning gaan verhuren, bijvoorbeeld als gevolg van het niet kunnen verkopen van een tweede woning of door erven van een woning, een nationaal raamwerk opgesteld zodat deze consumenten wel beschermd worden, maar niet alle MCD verplichtingen van toepassing zijn.

Dit aparte raamwerk is nadrukkelijk niet van toepassing op de hypotheekverstrekking aan investeerders omdat zij volgens het VK doorgaans handelen uit bedrijfsactiviteit. Deze groep professionele beleggers groep valt, net als in Nederland, buiten de reikwijdte van de MCD.

Consumentenbescherming
Voorop staat dat consumenten beschermd dienen te worden, ongeacht of ze een hypothecair krediet afsluiten voor hun eigen woning of voor die van een ander. Dat is mijn opvatting, maar ook die van de Europese regelgever, die dit in de MCD dwingend voorschrijft.

Box 3 vastgoed
De regelgeving brengt evenwel niet mee dat banken te allen tijde ook hun particuliere beleggers als consument zouden moeten aanmerken, vanwege het enkele feit dat zij het vastgoed fiscaal in box 3 in aanmerking nemen. Of een particuliere belegger consument is of niet hangt af van de individuele omstandigheden van het geval. In veel gevallen zal dit eenvoudig vast te stellen zijn, maar er zijn gevallen denkbaar waarbij dit nader onderzoek vergt. Het is aan de kredietverstrekker om beleid op te stellen om hier invulling aan te geven.

Indicatoren
Om de banken bij deze afweging te helpen, heeft de AFM, naar aanleiding van de overleggen met de NVB, heldere indicatoren opgesteld aan de hand waarvan kredietverstrekkers in concrete gevallen kunnen bepalen of zij met een consument of een professionele belegger te maken hebben. De NVB heeft aan de AFM laten weten dat zij geen op- of aanmerkingen van de banken hebben ontvangen op deze indicatoren

Download: "Brief" (pdf, 2 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Publicatie MCD besluit

In de Nota van toelichting wordt uitgebreid ingegaan op de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn 'Mortgage Credit Directive' (MCD). De wetswijzigingen zijn donderdag 14 juli 2016 in werking getreden. Hieronder zijn een paar punten uitgelicht.

MCD en NHG: uitgangspunten

Deze zomer treden de wetswijzigingen als gevolg van de Europese richtlijn Mortgage Credit Directive in werking. Wanneer deze wet in werking treedt, heeft dit gevolgen voor het sluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijk effect van deze wet betreft de offertedatum. De wet bepaalt namelijk dat een offerte onder voorbehouden niet meer mag worden uitgebracht; een offerte moet bindend zijn. Dat heeft onder meer gevolgen voor het toetsmoment voor de verstrekking van NHG, de Voorwaarden & Normen die van toepassing zijn en de geldigheid van stukken die voor de toetsing nodig zijn.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 sep 2016

Laatst gewijzigd

7 sep 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.