Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 sep 2016 Nieuws

Belastingdienst voorbereid op wijzigingen in registratie van gebouwen

Gemeenten registreren vanaf 1 januari 2017 alleen zelfstandige woonruimten in de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) van het kadaster. Onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, verliezen hierdoor hun individuele huisnummers. Wie voorheen bijvoorbeeld huisnummer 2D had, woont voortaan op nummer 2. Om te voorkomen dat mensen door deze verandering in de registratie hinder ondervinden bij de toekenning van toeslagen, past Belastingdienst/Toeslagen de eigen werkwijze aan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als onzelfstandige woonruimten op één adres staan, moet de Belastingdienst extra stappen in de werkwijze zetten om afzonderlijke huishoudens te onderscheiden. Anders bestaat het risico dat in hun systemen onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan. Dat zou zonder maatregelen kunnen leiden tot het stoppen of het verlagen van de toeslag(en).

Om het recht en de hoogte van de toeslag vast te stellen, maakt Toeslagen namelijk gebruik van de Basis Registratie Personen van de gemeenten. Hier staat wie op welk adres staat ingeschreven. De Belastingdienst stelt met deze informatie de huishoudsamenstelling vast. Als mensen op één adres staan geregistreerd, wordt het voor de Belastingdienst moeilijk om de juiste huishoudsamenstelling te bepalen.

Ook zouden mensen zonder extra stappen van de Belastingdienst onterecht toegang kunnen krijgen tot gegevens van anderen. Bewoners met een lopende toeslag krijgen namelijk in hun portaal de naam en geboortedatum van de overige bewoners op dat adres te zien.

Maatregelen
De Belastingdienst heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om deze nieuwe adressen te coderen en hen te informeren wanneer zij deze in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) doorvoeren. Die adreswijzigingen signaleert de Belastingdienst in hun eigen systemen en deze houden zij tegen. Zodra de Belastingdienst het complete plaatje heeft van het nieuwe adres, woonruimte, bewoner(s), adres met toevoeging van de verhuurder en of er wel of geen recht op huurtoeslag bestaat, voert de Belastingdienst de mutatie door. Met deze maatregelen kan de Belastingdienst onterechte stopzettingen of verlaging van toeslagen voorkomen. Het streven is dat toeslaggerechtigden niets van deze operatie merken.

Samenwerken in de informatie
Gemeenten en verhuurders informeren bewoners over de verandering van hun adres en de mogelijke gevolgen voor toeslagen. De Belastingdienst zorgt voor de afstemming met belangenorganisaties van studenten en studentenhuisvesters, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale Ombudsman.

Mensen worden altijd individueel geïnformeerd als de toeslag wordt verlaagd of stopgezet. Wie vragen heeft of denkt door deze wijziging onterecht geen toeslag meer te krijgen, kan contact opnemen met de BelastingTelefoon.

 

Bron: Belastingdienst

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 sep 2016

Laatst gewijzigd

29 sep 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.