Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 okt 2016 Nieuws

Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

Dit besluit bevat een aanvulling op het besluit van 14 januari 2016, DGBel 2016/48, betreffende de Leidraad FATCA/CRS.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download "Besluit" (pdf, 4 pagina's)

1. Uitvaartverzekeringen
Vraag: Klopt het dat een uitvaartverzekering alleen voor FATCA een ‘excluded account’ is en niet voor CRS?

Antwoord: Ja, voor CRS is een uitvaartverzekering geen ‘excluded account’. Afkoopbare uitvaartverzekeringen moeten worden gerapporteerd, ongeacht de waarde. Een niet-afkoopbare uitvaartverzekering hoeft niet te worden gerapporteerd.

2. Bewindvoerder in kader schuldsanering natuurlijke personen
Vraag: Hoe dient te worden omgegaan met de identificatie uit hoofde van FATCA en CRS van de natuurlijke persoon die als schuldenaar in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is terechtgekomen? Moet de bewindvoerder die een rekening opent op naam van de wilsonbekwame worden geïdentificeerd?Antwoord: Nee, de wilsonbekwame moet geïdentificeerd worden, de bewindvoerder opent immers alleen in naam van de wilsonbekwame de rekening.–De volledige juridische eigendom van de rekening blijft bij degene die wilsonbekwaam is. Een wilsonbekwame mist alleen de bevoegdheid om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals het openen van een rekening. Een bewindvoerder handelt voor en in naam van de wilsonbekwame en heeft geen zelfstandig recht tot de rekening.–Het geld op de rekening is van de wilsonbekwame. Dat hij niet vrij kan beschikken over dit geld is voor FATCA/CRS niet van belang.Alleen wanneer een bewindvoerder wel op eigen naam een rekening opent, moet hij ook voor FATCA/CRS geïdentificeerd worden.N.B. Hetzelfde geldt ten aanzien van een curator bij faillissementen. Bij het uitspreken van een faillissement wijst de rechtbank een curator toe. Als onderdeel van zijn werkzaamheden moet hij een rekening openen voor de klant. Niet de curator hoeft te worden geïdentificeerd, maar de klant die vanuit CRS-perspectief dan een nieuwe klant is. Op het self-certificationformulier dienen dus de gegevens van de klant opgenomen te worden.

Zie docoment voor overige vragen:

 • 3. Internetbank zonder relatiemanager
 • 4. Fiscale woonplaats asielzoekers
 • 5. Keuzerecht NFFE onder FATCA?
 • 6. Buitenlands telefoonnummer als enig indicium
 • 7. Redelijk inspanning voor het verkrijgen van TIN in kader CRS
 • 8. Bestaande rekening van minderjarig kind van gescheiden ouders
 • 9. Door grootouders geopende rekening van minderjarig kind in het buitenland
 • 10. Regelmatig verhandeld
 • 11. Beleggingsfondsen

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Leidraad FATCA/CRS

Dit besluit geeft een nadere invulling aan de toepassing van de NL IGA en de CRS-regelgeving en bevat antwoorden op in de praktijk gerezen vragen. Dit besluit vervangt het besluit van 12 januari 2015, nr. DGBel/2015/21M.

Besluit: Internationale inlichtingenuitwisseling

Dit besluit bevat een bekendmaking van de in november 2015 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en de VS tot stand gekomen administratieve regeling voor de toepassing in de praktijk van het FATCA-verdrag NL-VS 2013 inzake de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie.

FATCA vragen en antwoorden

In de strijd tegen internationale belastingontduiking zijn er afspraken gemaakt tussen de Nederlandse en de Amerikaanse overheid naar aanleiding van de Amerikaanse wet FATCA. Staatssecretaris van Financiën heeft een leidraad gepubliceerd waarin beoogd wordt antwoord te geven op vragen die in de praktijk zijn gerezen over de interpretatie van de NL IGA. De NVB heeft een 'vraag en antwoord' overzicht samengesteld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 okt 2016

Laatst gewijzigd

7 okt 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.