Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 nov 2016 Nieuws

Effecten van standaardproducten op keuzegedrag van consumenten

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een brief over het onderzoek naar de effecten van standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

 

Download

Standaardproducten zouden in theorie drie doelen kunnen dienen:
(1) het verbeteren van de marktdiscipline door consumenten, door de vergelijkbaarheid van het aanbod te verbeteren.
(2) Het sturen van het keuzegedrag van consumenten in een maatschappelijk wenselijke richting.
(3) Het verminderen van de keuzestress en daaruit voortvloeiend uitstelgedrag bij consumenten met als mogelijk onwenselijk gevolg dat er onderconsumptie optreedt en behoeften aan financiële producten onvervuld blijven.

Bevindingen

Het onderzoek heeft alle drie de doelstellingen die een standaardproduct zou kunnen dienen empirisch getoetst. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat standaardproducten niet de gewenste doelstellingen bereiken.

1. Standaardproducten zorgen voor meer vergelijking, maar maken keuzes moeilijker
2. Standaardproducten hebben geen sturend effect op keuzes
3. Standaardproducten gaan uitstelgedrag niet tegen

Default

De impact van automatische standaardkeuzes is ook empirisch uitgebreid onderzocht. Automatische standaardkeuze betekent dat keuzes voor mensen worden gemaakt, maar ze daar nog wel van af kunnen wijken (‘default’ of ‘opt-out’genoemd). Uit onderzoek blijkt dat mensen ondanks de keuzevrijheid toch vaak bij de ‘default’ blijven.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Financiële standaardproducten bieden consument weinig voordeel

Consumenten zijn niet altijd beter af als banken of verzekeraars verplicht zijn een standaardproduct aan te bieden voor bijvoorbeeld pensioensparen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De concurrentie tussen aanbieders zal waarschijnlijk niet toenemen. Prijs en kwaliteit worden daardoor niet beter. Ook keuzestress of verkeerde productkeuzes worden vermoedelijk niet minder. Het kan er zelfs toe leiden dat consumenten minder goede keuzes maken. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar rapport, dat mede op verzoek van de minister van Financiën is opgesteld.

AFM publiceert rapport effect standaardproducten op keuzegedrag

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op verzoek van de minister van Financiën onderzoek gedaan naar het effect van financiële standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten. In dit onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke inzichten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 nov 2016

Laatst gewijzigd

8 nov 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.