Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 nov 2016 Nieuws

AP: Belastingdienst treft maatregelen persoonsgegevens toeslagen

De Belastingdienst heeft na aansporing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maatregelen getroffen en aangekondigd om ervoor te zorgen dat mensen niet langer gegevens van anderen zien in hun Toeslagen-portaal of in hun toekenningsbrief.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De AP vindt de maatregelen voldoende, mits de laatste maatregel uiterlijk 1 juni 2017 in praktijk is gebracht.

Tot mei 2016 kregen zowel de AP als de Nationale ombudsman regelmatig klachten van mensen die aangaven dat zij in hun toekenningsbrief gegevens zagen van mensen die níet tot hun huishouden behoren, zogenoemde spookbewoners. Het ging daarbij om BSN, geboortedatum en inkomensgegevens.

De AP heeft de Belastingdienst opgedragen deze problemen op te lossen. De Belastingdienst heeft daarop verschillende maatregelen getroffen. Zo worden van het BSN alleen de laatste drie cijfers getoond, is er een team bij de Belastingdienst dat direct het probleem in het toeslagensysteem kan oppakken en koppelt de Belastingdienst de juiste gegevens terug naar de Basisregistratie Personen (BRP), zodat ook daar de gegevens worden aangepast.

Het aantal klachten over de Belastingdienst Toeslagen is bij de AP en de Nationale ombudsman sinds de invoering van de eerste maatregelen in mei sterk afgenomen.

Check bij aanvraag

Ondanks de reeds ingezette maatregelen, kan het nog steeds voorkomen dat mensen op hun beschikking gegevens zien van iemand die niet tot het huishouden behoort. De oorzaak daarvan is dat de gegevens in de BRP niet altijd kloppen en de BRP het bronbestand is waar de Belastingdienst mee werkt.

De Belastingdienst gaat de systemen aanpassen en zal de aanvrager van een toeslag al bij de aanvraag laten controleren of zijn gegevens kloppen met de gegevens in de BRP. Als de gegevens niet kloppen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en moet de aanvrager contact opnemen met de gemeente. Dit moet de Belastingdienst uiterlijk 1 juni 2017 hebben ingevoerd.

Betrouwbaarheid gegevens

De AP heeft bij de VNG en de minister van BZK nog eens extra aandacht gevraagd voor het belang van de betrouwbaarheid van de gegevens in de BRP. Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de gebruikers van een bestand, in dit geval de Belastingdienst, om maatregelen te nemen als de gegevens niet kloppen en om de gevolgen voor mensen zo beperkt mogelijk te houden.

Downloads

Bron: Autoriteit persoonsgegevens  (AP)

 

Lees ook…

Recordaantal klachten over de Belastingdienst/Toeslagen

In 2014 ontving de Nationale ombudsman een recordaantal klachten over de Belastingdienst/Toeslagen.Als belangrijkste klacht meldt de Nationale ombudsman de trage behandeling van aanvragen, wijzigingsverzoeken, bezwaarschriften, klachten en andere verzoeken. In een onderzoeksrapport 'Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdiens Toeslagen' wordt nader ingegaan op de klachten rondom toeslagen. Staatssecretaris Wiebes geeft een reactie op dit onderzoeksrapport.

Nationale ombudsman pleit voor vangnet bij digitalisering Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. Bij het digitaliseren van het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de toeslaggerechtigden is te veel vaart gemaakt.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.