Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 dec 2016 Nieuws

Echtscheiding en de zorgverzekering.

Bij een echtscheiding zijn er veelal frustraties en kosten genoeg. Een punt van aandacht bij een echtscheiding is zeker ook de zorgverzekering. Zowel de premie als het te betalen eigen risico en eventuele eigen bijdragen hebben effect op het netto besteedbare inkomen.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!
 • Wie betaalt er nog graag een half jaar na de scheiding het eigen risico van €885 van zijn of haar ex-partner?
 • Wie van de ouders gaat een uitgebreidere aanvullende verzekering en dus duurdere verzekering afsluiten om de orthodontiekosten of de eigen bijdrage van ADHD geneesmiddelen van de kinderen vergoed te krijgen?
 • Heeft één van de partners na de scheiding recht op zorgtoeslag? Zo ja, wordt dit bedrag aan toeslag dan ook meegenomen bij de opstelling van het echtscheidingsconvenant?

In dit artikel treft u deze drie punten uitgewerkt aan in een aantal voorbeelden.

Beide zijn verzekeringnemer

Als de partners beide zelf verzekeringnemer zijn van hun eigen verzekering dan is er niet zo heel veel aan de hand. Verzekeringnemer wil zeggen dat je als persoon zelf een contract (polis) hebt afgesloten met je zorgverzekeraar. Dit staat los van het feit of de maandelijkse premie van een gezamenlijke rekening wordt afgeschreven.

Voorbeeld 1:

Jan en Marja gaan scheiden. Jan is voor zorg verzekerd bij zorgverzekeraar X. Marja is ook voor zorg verzekerd bij zorgverzekeraar X. Beide zijn zelf verzekeringnemer. De premie wordt geïncasseerd van een gezamenlijke rekening.

Voorbeeld 2:

Ron en Debby gaan scheiden. Ron is voor zorg verzekerd bij zorgverzekeraar A. Debby is voor zorg verzekerd bij zorgverzekeraar B. Beide zijn zelf verzekeringnemer.

Bij een echtscheiding in deze situatie blijven beide partners zelf verantwoordelijk voor de eigen zorgverzekering. De echtscheiding is ook geen reden om tussentijds in het jaar van zorgverzekeraar te wijzigen of bijvoorbeeld een aanvullende verzekering te laten vervallen of te wijzigen.

 1. Eén verzekeringnemer en twee verzekerden. Geen collectieve verzekering

Eén van de partners is verzekeringnemer voor hen beide. In dit geval is er dus één overeenkomst met twee verzekerden.

Voorbeeld 3: Jordy en Anton gaan scheiden. Jordy en Anton zijn beide verzekerd voor zorg bij zorgverzekeraar X. Jordy is de verzekeringnemer voor zowel zijn eigen zorgverzekering als die van Anton. Jordy is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan de zorgverzekeraar maar ook voor de betaling van het eigen risico en eigen bijdragen. Voor zowel zichzelf als voor Anton.

 

Wat betekent dit voor Jordy?

 1. Zolang Jordy de zorgverzekering van Anton nog niet heeft opgezegd blijft Jordy verantwoordelijk voor de premie van de zorgverzekering van Anton. Als Jordy dat niet wil moet hij de zorgverzekering van Anton direct opzeggen. Anton kan dan zelf een zorgverzekering aanvragen en wordt dan dus zelf verzekeringnemer.
 2. Jordy is dus verantwoordelijk voor de betaling van zorgkosten die onder het eigen risico vallen en de eigen bijdragen. Ziekenhuizen en andere zorgverleners sturen vaak pas maanden na de behandeling hun nota’s op naar zorgverzekeraars. Pas op dat moment kan de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengen.

Voorbeeld 4: Stel Anton heeft in februari een behandeling in het ziekenhuis gehad. De zorgkosten bedragen € 300 en vallen volledig onder het eigen risico. Daarnaast heeft de arts medicijnen voorgeschreven waar een eigen bijdrage van € 5 per verstrekking voor geldt. In veel gevallen brengt de apotheek die de medicijnen verstrekt direct de eigen bijdrage van € 5 in rekening. Voor een ziekenhuisnota gaat het vaak anders. In april gaan Jordy en Anton uit elkaar. Het ziekenhuis stuurt in juni de rekening van de behandeling van € 300 naar de zorgverzekeraar. Begin juli ontvangt Jordy een brief van de zorgverzekeraar met de boodschap dat ze een bedrag van € 300 hebben vergoed voor Anton en dat dit wordt verrekend met het eigen risico van Anton. Jordy is in dit geval dus nog verantwoordelijk voor de betaling van dit bedrag terwijl het zorgkosten zijn van Anton met wie hij in scheiding ligt.

 

 1. Eén verzekeringnemer en twee verzekerden. Wel een collectieve verzekering

 

In deze situatie is ook één van de partners verzekeringnemer voor hen beide. In dit geval is er dus één overeenkomst met twee verzekerden. Daarnaast is er nu sprake van een collectieve verzekering. Een collectieve verzekering biedt vaak meerdere voordelen zoals een korting op de premie en uitgebreidere dekkingen.

 

Voorbeeld 5: Michel en Leonie gaan scheiden. Michel en Leonie zijn beide verzekerd voor zorg bij zorgverzekeraar X. Leonie is verzekeringnemer. Haar werkgever heeft een collectieve verzekering afgesloten voor zijn werknemers waar ook de partners van de werknemers aan deel kunnen nemen. De voordelen zijn: 10% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende verzekeringen. Daarnaast zijn er uitgebreidere vergoedingen voor de tandarts en voor alternatieve geneeswijzen.

 

Leonie is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan de zorgverzekeraar maar dus ook voor de betaling van het eigen risico en eigen bijdragen. Voor zowel zichzelf als voor Michel. De aandachtspunten uit de vorige situatie bij het eigen risico en eigen bijdrage gelden dus hier ook (zie voorbeeld 4).

Maar hier komt iets boven op. Door de scheiding raakt Michel ook de collectieve voorwaarden kwijt.

 

Wat betekent dit voor Michel?

Als Leonie de zorgverzekering van Michel opzegt, want ze wil niet meer voor hem premie betalen, dan verliest Michel de collectieve voordelen.

 1. De premie van Michel gaat omhoog en
 2. De uitgebreide vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor de tandarts en alternatieve geneeswijzen komen te vervallen.
 3. Michel moet zelf een zorgverzekering afsluiten. Dit mag hij ook doen bij een andere zorgverzekeraar.

 

 1. De zorgverzekering voor de kinderen

Bij een scheiding waar ook kinderen bij betrokken zijn kunnen de ouders zelf kiezen wie verzekeringnemer wordt voor de kinderen na de scheiding. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd voor de basisverzekering. Verder geldt er ook geen eigen risico. Bij de meeste zorgverzekeraars zijn de aanvullende verzekeringen voor kinderen tot 18 jaar ook gratis.

Voorbeeld 6

Menno en Ria hebben twee kinderen, Mick(12) en Iris (14). Het gezin is als volgt voor zorg verzekerd. Menno is verzekeringnemer voor het hele gezin. Via zijn werkgever zijn ze collectief verzekerd en hebben ze korting op de premie:

Menno: basisverzekering, aanvullende verzekering pakket A en tandartsverzekering B;

Ria: basisverzekering, aanvullende verzekering pakket D en tandartsverzekering A;

Mick: basisverzekering en aanvullende verzekering pakket D;

Iris: basisverzekering en aanvullende verzekering pakket D.

Aanvullende verzekering pakket D is veel uitgebreider qua dekking dan aanvullende verzekering pakket A.

Mick heeft een beugel en gaat maandelijks naar de orthodontist. Iris heeft ADHD en gebruikt hiervoor medicijnen. Deze medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering maar er geldt een maandelijkse eigen bijdrage van € 15. De orthodontiekosten van Mick en de eigen bijdrage van de medicijnen van Iris worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering pakket D. Deze aanvullende verzekering hebben Mick en Iris omdat Ria deze aanvullende verzekering heeft. Kinderen krijgen het hoogste pakket van één van de ouders.

 

Vanuit de aanvullende verzekering pakket A is er geen vergoeding mogelijk van de orthodontiekosten van Mick en de eigen bijdrage van de medicijnen van Iris.

Menno en Ria gaan scheiden. Wat zijn de aandachtspunten?

 1. Als Menno en Ria na de scheiding dezelfde aanvullende verzekeringen houden is het dus verstandig om Ria verzekeringnemer te laten zijn voor Mick en Iris. Dan worden de orthodontiekosten van Mick wel vergoed evenals de eigen bijdrage van de medicijnen van Iris.
 2. Als Menno verzekeringnemer blijft voor de kinderen na de scheiding dan worden de orthodontiekosten van Mick en de eigen bijdrage van de medicijnen van Iris niet vergoed. Hij heeft aanvullende verzekering pakket A van waaruit deze kosten niet worden vergoed.
 3. Een scheiding is voor Menno als verzekeringnemer geen reden om zijn aanvullende verzekering aan te passen. Dus de kinderen krijgen dan ook aanvullende verzekering A.
 4. Menno kan zijn aanvullende verzekering pas aanpassen per 1 januari en dan de orthodontiekosten van Mick en de eigen bijdrage van de medicijnen van Iris weer verzekerd krijgen door zijn aanvullende verzekering aan te passen naar pakket D.
 5. Ria zal na de scheiding meer premie gaan betalen voor haar zorgverzekering dan Menno omdat ze een uitgebreidere aanvullende verzekering heeft, juist ook om de orthodontiekosten van Mick en de eigen bijdrage van de medicijnen van Iris vergoed te krijgen. Daarnaast vervalt ook haar collectieve korting.
 6. Als Ria na de scheiding minder geld te besteden heeft en wil besparen op de zorgpremie door een goedkopere aanvullende verzekering te kiezen dan heeft dat direct invloed op de aanvullende verzekering van de kinderen en dus ook op de vergoeding van de zorgkosten van de kinderen vanuit de aanvullende verzekering.
 7. Uiteraard geldt voor Menno nog het aandachtpunt van de betaling van het eigen risico voor zorgkosten van Ria (zie voorbeeld 4).

Zorgtoeslag

Veel echtparen verdienen gezamenlijk teveel om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Na een scheiding veranderd de inkomenssituatie van beide partners en is er mogelijk wel recht voor beide of één van beide op zorgtoeslag.

Afsluitend

Als bij een echtscheiding er geen duidelijke afspraken worden gemaakt over de zorgverzekering dan kan dit tot vervelende situaties leiden. Al naar gelang de verzekerings- en gezinssituatie is het altijd goed om afspraken te maken over de volgende zaken:

 • Zitten er nog zorgkosten in de pijplijn waarvoor één van de partners nog een eigen risico of eigen bijdrage moet betalen voor de andere partner?
 • Is er sprake van een collectieve zorgverzekering? Zo ja, dan gaat de partner die geen recht meer heeft op de collectieve voordelen mogelijk meer premie betalen en of extra vergoedingen missen.
 • Gaat één van de ouders een hogere aanvullende verzekering afsluiten of aanhouden om zorgkosten van de kinderen vergoed te krijgen? Zo ja voor wiens rekening komt deze extra premie dan?
 • Is er na de scheiding sprake van een daling van inkomen? Dan is er wellicht recht op zorgtoeslag? Wordt het bedrag aan zorgtoeslag waar mogelijk recht op is meegenomen in de opstelling van het echtscheidingsconvenant?

 

John Beier is zelfstandig trainer en werkzaam onder de naam Essenz Trainingen.

Lees ook…

Voorkom een koude start bij je nieuwe zorgverzekeraar!

Veel mensen kijken bij de overstap naar een andere zorgverzekeraar vooral naar de inhoud van de aanvullende zorgverzekeringen en niet naar de basisverzekering. Terwijl als je al onder behandeling van een arts bent of medicijnen gebruikt deze zorg vaak vergoed wordt uit de basisverzekering en niet uit een aanvullende zorgverzekering.

Kamervragen over buffers van zorgverzekeraars

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de buffers van zorgverzekeraars toegezonden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 dec 2016

Laatst gewijzigd

14 dec 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.