Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 dec 2016 Nieuws

Overgangstermijn toetsmoment nieuwe leennormen is schijnoplossing

De OvFD is van mening dat de overgangstermijn tot 1 februari 2017 inzake het toetsmoment nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekking een schijnoplossing is. De minister geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat consumenten niet in de problemen worden gebracht door de overgang naar de nieuwe werkwijze, maar het is nu al duidelijk dat consumenten wél de dupe gaan worden van deze wijziging. De OvFD roept de minister dan ook op om alsnog zo spoedig mogelijk te regelen dat voor hypotheekaanvragen, die in 2016 door consumenten zijn gedaan, ten behoeve van het bindend aanbod dat in 2017 plaatsvindt met de hypotheeknormen van 2016 mag worden gerekend. Dus zonder overgangstermijn, die ongetwijfeld tot grote problemen gaat leiden voor consumenten die in alle vertrouwen in 2016 een hypotheekaanvraag hebben ingediend.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het standpunt van de AFM is pas gepubliceerd op 14 december en tot die datum gold dat de hypotheekaanvraag leidend is voor de gehanteerde normen. Dus indien de hypotheekaanvraag in 2016 is gedaan, gelden de normen uit 2016. Dit is ook steeds het uitgangspunt geweest voor de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie, die het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) als zodanig heeft afgestemd met de minister. De AFM meent nu hiervan af te moeten wijken. Adviseurs en consumenten hebben echter niet op deze wijziging kunnen anticiperen. Ook het Waarborgfonds Eigen Woningen kan de gewijzigde normen en voorwaarden pas publiceren na afstemming met de ketenpartners en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kortom, aan alle kanten onzekerheid voor consumenten en onduidelijkheid voor het adviesproces.

De overgangstermijn is een schijnoplossing, die in de praktijk niet gaat werken. Feit is dat de eerste problemen voor consumenten nu al worden voorgelegd:

  • Consumenten die in 2016 een nieuwbouwhuis hebben gekocht, waarvoor de aannemingsovereenkomst pas begin februari wordt getekend. Deze mensen vallen niet onder de overgangstermijn en kunnen in grote financiële problemen komen. Let wel, het gaat daarbij om grote nieuwbouwprojecten met een groot aantal consumenten. Verder duurt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw al zo’n 8 weken.
  • Ook voor starters die kopen met een starterslening is het traject te lang om nog voor 1 februari 2017 afgerond te worden.
  • Hypotheekadviseurs ontvangen op dit moment berichten van geldverstrekkers dat nieuwe hypotheekaanvragen in 2016 vanaf 20 december t/m 31 december niet in behandeling worden genomen. Het standpunt van de AFM heeft dus tot gevolg dat sommige aanbieders tijdens de drukste periode van het jaar geen nieuwe aanvragen in behandeling nemen. Hypotheekadviseurs moeten er dus voor zorgen dat alle consumenten die nu in het adviestraject zitten voor 20 december een aanvraag indienen, hetgeen in de praktijk tot grote problemen gaat leiden.
  • Verder zijn de doorlooptijden op hypotheken al lang (gemiddeld 5 tot 7 weken), maar wij zien dat de doorlooptijden nu snel verder oplopen, mede doordat consumenten in november massaal advies hebben gevraagd vanwege de (berichten over de) verhoging van de hypotheekrente.

Ondanks de overgangstermijn tot 1 februari 2017 wordt dus nu al duidelijk dat het standpunt van de AFM tot grote problemen voor consumenten gaat leiden. Colinda Rosenbrand, directeur van de OvFD: “Hypotheekadviseurs geven aan dat consumenten, die zich nu in een hypotheektraject bevinden, zich grote zorgen maken. Het is dus van het allergrootste belang dat hypotheekadviseurs klanten snel zekerheid en duidelijkheid kunnen geven en dat kan niet op het moment dat zij door een korte overgangstermijn afhankelijk zijn van lange doorlooptijden en processen bij aanbieders. Kortom: zet het klantbelang echt centraal!”

Bron: OvFD

Lees ook…

Maximale hypotheek vanaf 2017 is soms aanzienlijk lager!

In de vergelijkingen 2016 versus 2017 rekent het Nibud met een salarisstijging van 1,6%. Uiteraard is het zo dat bij een gestegen inkomen het maximale leenbedrag stijgt. Zuiverder is dan ook om een vergelijking te maken tussen 2016 en 2017 op basis van een gelijk inkomen. In de excelsheet, zie onderaan bij downloads, is dit dan ook in een oogopslag duidelijk zichtbaar.

Kamerbrief over standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake toetsmoment verantwoorde kredietverlening

Minister Blok heeft de Tweede Kamer een reactie gegeven op de e-mail die de Commissie Wonen en Rijksdienst heeft ontvangen van de Hypotheekshop over het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake het toetsmoment verantwoorde kredietverlening.

WEW past Voorwaarden & Normen NHG aan

De afgelopen dagen is er berichtgeving in de media geweest over het standpunt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) rondom het toetsmoment verantwoorde kredietverlening.
Aanbieders moeten bij het aangaan van een hypotheekovereenkomst aan de op dat moment geldende LTI en LTV-normen toetsen. De AFM heeft aangegeven dat bij de introductie van het zogenoemde ‘bindende aanbod’ op 14 juli 2016 in het hypotheekverstrekkingsproces een uniform moment is ontstaan waarop de toetsing op overkreditering plaatsgevonden moet hebben. De AFM heeft hier over gesproken met onder andere het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 dec 2016

Laatst gewijzigd

15 dec 2016

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.