Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 dec 2016 Nieuws

Kamerbrief en internetconsultatie over wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geinformeerd over het tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen, de pensioenopbouw bij doorwerken na pensioen, het onderzoek naar de witte vlek op pensioen-gebied, de uniformering van de partnerdefinitie en de nadere uitwerking van de transitie rond de afschaffing van de doorsnee-systematiek.
Daarnaast is er een internetconsulatie opgestart. Daarnaast zijn in een tweetal documenten Kamervragen beantwoord en wordt in een Kamerbrief ingegaan op grensoverschrijdende pensioenregelingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download 'Kamerbrief over wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen' (pdf, 2 pagina's)

Wetsvoorstel en amvb waardeoverdracht klein pensioen

Beoogd wordt het huidige afkooprecht voor pensioenuitvoerders van een nieuw klein pensioen na 2 jaar na einde deelneming, aan te passen. Voorts vervallen hele kleine pensioenen in verband met de hoge uitvoeringskosten en wordt het bezwaarrecht in bepaalde gevallen aangepast.

Klik hier voor de internetconsultatie.

Kamervragen

Kamerbrieven

Download:

Uniformering partnerdefinitie

Uit navraag bij de pensioensector is gebleken, dat de Aanbeveling heeft geleid tot meer bewustwording ten aanzien van het regelmatig informeren van belanghebbenden via startbrieven, website, nieuwsbrieven en dergelijke over het beleid en de voorwaarden ten aanzien van de rechten en plichten van ongehuwd samenwonenden ten aanzien van het in aanmerking komen voor partnerpensioen. Bij verreweg de meeste pensioenfondsen maken de ongehuwd samenwonenden al onderdeel uit van het partnerbegrip. Er zijn enkele fondsen, die er thans beargumenteerd van af zien om ongehuwd samenwonenden mee te nemen in het partnerbegrip. Dit zijn vooral fondsen die veel kleine pensioentjes in het bestand hebben. Voor de fondsen met veel kleine pensioentjes worden al oplossingen aangedragen in de vorm van waardeoverdracht, zoals beschreven in de Hoofdlijnenbrief waardeoverdracht. Op termijn ontstaat daarmee wellicht een situatie die ook voor deze fondsen tot een andere overweging met betrekking tot ongehuwd samenwonenden zou kunnen leiden.

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 dec 2016

Laatst gewijzigd

22 dec 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.