Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 jan 2017 Nieuws

Negatief rendement voor zwartspaarders (-120%)

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking, kunnen openbaar gemaakt worden. Ook stelt Wiebes voor het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De staatssecretaris schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen volgen onder meer op publicaties naar aanleiding van de Panama Papers. ,,Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt,’’ aldus Wiebes. ,,Het is belangrijk dat iedereen de belasting betaalt die hij moet betalen. Dat sommige belastingbetalers hier onderuit proberen te komen door middel van fraude, is ontoelaatbaar.’’

Afschaffen inkeerregeling

Door het afschaffen van de inkeerregeling kan de Belastingdienst straks boetes opleggen aan belastingplichtigen die inkeren binnen twee jaar nadat zij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan. Nu maakt de wet nog een onderscheid tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na de termijn van twee jaar. De staatssecretaris heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren met ingang van 1 juli 2016 verhoogd van 60 procent naar 120 procent. Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar inkeren.

Openbaarmaking vergrijpboetes

De Belastingdienst kan adviseurs die hun klanten helpen bij belastingontduiking straks steviger aanpakken. De staatssecretaris stelt voor dat onherroepelijke vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, openbaar gemaakt kunnen worden.

Fiscaal verschoningsrecht

De staatssecretaris stelt verder voor om het fiscaal verschoningsrecht voor notarissen en advocaten in te perken. Dit moet voorkomen dat de Belastingdienst niet adequaat belasting kan heffen en innen, omdat een zogeheten geheimhouder gebruikmaakt van het fiscaal verschoningsrecht.

De staatssecretaris zal in 2017 wetsvoorstellen in consultatie brengen waarin de verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.

Download: 'Aanpak van belastingontduiking' (pdf, 13 pagina's)

Inkeerregeling

Nu wordt aan de belastingplichtige die binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte alsnog een juiste aangifte doet, geen vergrijpboete opgelegd. Met de afschaffing van de inkeerregeling komt aan deze situatie een einde. Afschaffing van de inkeerregeling betekent dat op belastingplichtigen die binnen twee jaar na het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte, alsnog juiste aangifte doen of informatie verstrekken, het reguliere boeteregime van toepassing is. Dit houdt in dat indien het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige is te wijten dat er te weinig belasting is geheven, een vergrijpboete kan worden opgelegd. Deze vergrijpboete zal in dat geval, net als voor degenen die pas na twee jaar alsnog een juiste aangifte doen of informatie verschaffen, vooralsnog maximaal 120% van de verschuldigde belasting bedragen. Daarnaast kan de Belastingdienst een zaak in voorkomende gevallen natuurlijk ook overdragen aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke vervolging.
Het alsnog verstrekken van juiste en volledige inlichtingen door een belastingplichtige blijft wel gelden als een strafverminderende omstandigheid. Bij een redelijk boetebeleid hoort boetematiging voor belastingplichtigen die zich melden ten opzichte van degenen die dat niet doen. 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 jan 2017

Laatst gewijzigd

18 jan 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.