Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3 feb 2017 Nieuws

Rapport 'Vermogen van minderjarigen'

Het rapport bespreekt de resultaten van een onderzoek naar toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Rapport" (pdf, 375 pagina's)

Het onderzoek heeft als belangrijkste onderwerp toezicht op het beheer van het vermogen van minderjarigen, zoals dat wordt uitgevoerd door ouders of voogden. Daarnaast bevat het onderzoek enkele verwante onderwerpen, namelijk ouderlijk vruchtgenot, testamentair bewind bij minderjarigen, de aanspraak op kinderalimentatie in het erfrecht in de vorm van een som ineens en de werking van verjarings- en vervaltermijnen bij vorderingen van minderjarigen. De onderzoekers concluderen onder meer dat de huidige regeling van toezicht op het beheer van het vermogen van minderjarigen niet volledig voldoet aan haar doelstelling.

Doelstelling

De doelstelling van de regeling was om een systeem van toezicht opvermogensbeheer te creëren dat minderjarigen daadwerkelijke bescherming biedt, maar tevens hanteerbaar is en proportioneel. Een afdoende bescherming ontbreekt volgens de onderzoekers vooral als een minderjarige een erfrechtelijke aanspraak heeft in de nalatenschap van één van zijn ouders. En soms ontbreekt daadwerkelijke bescherming als de minderjarige, ook buiten het erfrecht, vermogen verkrijgt in de vorm van geld.

Vervolgstappen

Minister Blok is voornemens om de Raad voor de rechtspraak te vragen om een reactie te geven op het onderzoek. Afhankelijk van de inhoud van deze reactie zal hij vervolgens in overleg treden met de relevante beroepsgroepen.

 

Bron: Rijksoverheid

Groot geldbedrag voor kind? Dan meldplicht voor ouders

De onderzoekers doen suggesties voor effectievere regelgeving. Zo stellen zij voor dat ouders bij de griffie van de rechtbank moeten melden wanneer een kind meer dan € 15.000 verkrijgt door bijvoorbeeld een erfenis. Zij dienen dan een boedelbeschrijving in te leveren. De kantonrechter - die door gegevens van de burgerlijke stand en de belastingdienst op de hoogte kan zijn van deze verkrijgingen - dient er voortaan actief op toe te zien dat de voorschriften gehandhaafd worden.

Een belangrijk argument om de minderjarige betere bescherming te bieden wordt gegeven door recente uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het EHRM stelt dat de Staat een verplichting heeft de vermogensrechtelijke belangen van minderjarigen effectief te waarborgen, ook tegen nalatig handelen van hun eigen ouders. Volgens de onderzoekers kan  Nederland in dit opzicht nog winst boeken door de regelgeving effectiever te maken.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.