Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 mrt 2017 Nieuws

Publicatie besluit verval tijdklemmen

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen IA, IIA en IIIBIS van Overige fiscale maatregelen 2017. De in die artikelen opgenomen wijzigingen hebben betrekking op het vervallen van de zogenoemde tijdklemmen – de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premies of betalingen moeten zijn voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling – voor de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voornoemde maatregel is bij amendement aangenomen onder het voorbehoud van een onderzoek naar de impact van het vervallen van de tijdklemmen op aanbieders van voornoemde producten. Op 8 februari 2017 zijn beide Kamers der Staten-Generaal geïnformeerd over deze impact.1 Beide Kamers hebben het voorstel voornoemde maatregel per 1 april 2017 in werking te laten treden voor kennisgeving aangenomen. De genoemde artikelen kunnen daarom per die datum in werking treden.

Download: "Besluit" (pdf, 2 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

In de Kamerbrief van 8 februari j.l. heeft Staatssecretaris Wiebes het volgende aangegeven:

Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen

Ik ben voornemens om in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving met ingang van de genoemde datum van 1 april 2017 ook de tijdklemmen
voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel te laten vervallen.

Aanscherping voorwaarden premiebetaling (en tegelijkertijd weer opheffen van deze aanscherping)

Op grond van de in het amendement opgenomen maatregelen wordt ook de voor de kwalificatie als KEW, SEW of BEW geldende wettelijke eis dat ten minste 15 jaar jaarlijks premies of bedragen worden voldaan gewijzigd in de eis dat de gehele looptijd jaarlijks premies of bedragen moeten worden voldaan. Hierdoor zouden bijvoorbeeld polissen met een looptijd van 30 jaar die na 20 jaar premiebetaling premievrij zijn gemaakt, niet aan de eisen voor een vrijstelling voldoen.
.....
Ik ben voornemens om in een beleidsbesluit in ieder geval goed te keuren dat personen bij wie de polis op de datum van dagtekening van deze brief voorziet in de (contractuele) mogelijkheid om de polis na ten minste 15 jaar premiebetaling premievrij te maken en hiervan gebruikmaken of hebben gemaakt, geacht worden te hebben voldaan aan de eis van gedurende de looptijd jaarlijks premie voldoen."

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Staatssecretaris Wiebes informeerde de Tweede Kamer over het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 mrt 2017

Laatst gewijzigd

20 mrt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.