Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 mei 2017 Nieuws

BKR verwijdert drietal registraties

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft in een drietal klachten een registratie verwijderd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier uitspraak 1 (Onduidelijke consumenteninformatie)
De Commissie merkt voorts op dat de mededeling in kleine letters op de acceptgiro niet kwalificeert als een vooraankondiging zoals bepaald in artikel 29 lid 3 Algemeen Reglement BKR (versie april 2013).
Dit artikel heeft de bedoeling dat het een consument volkomen duidelijk moet zijn binnen welke termijn hij zijn schuld moet betalen om registratie van een achterstand te voorkomen. De Commissie acht het aannemelijk dat consumenten de belangrijke mededeling van ingebrekestelling, opeising en achterstandsmelding op deze wijze over het hoofd zien.

Lees hier uitspraak 2 (Stijging rente consumptief krediet)
Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de registratie te dienen doel. Het belang van de registratie is enerzijds de betrokkene te beschermen tegen het aangaan van financiële verplichtingen die zij niet kan dragen en anderzijds dat kredietverstrekkers
middels het kredietregistratiesysteem in staat zijn de gegoedheid en het betaalgedrag van potentiële kredietnemers te toetsen en de afweging kunnen maken geen krediet te verlenen aan potentiële wanbetalers.

Het hiertegenover staande belang van betrokkene is dat zij in de gelegenheid is kredieten af te sluiten voor het doen van aankopen of zelfs van een woonhuis en daarin niet wordt belemmerd door een negatieve registratie die in veel gevallen verhindert dat de betrokkene een krediet kan afsluiten.

Bij de in deze zaak te maken belangenafweging dienen de volgen de (vaststaande) feiten en omstandigheden in aanmerking te worden genomen. De betrokkene heeft het contract weliswaar als enige ondertekend, maar volgens afspraak met haar toenmalige partner zou hij de betalingen doen. Daar heeft hij niet aan voldaan, wat aan de betalingsproblemen van betrokkene heeft bijgedragen.
Het contract vermeldt een rentepercentage van 9,3%. In de loop der tijd is de rente zelfs gestegen naar 13,3%. De deelnemer kan ter zitting geen verklaring voor die stijging geven. In de periode 2009 tot 2013 heeft betrokkene vrijwel alleen deze hoge rente betaald, omdat het aflossingsbedrag net iets hoger was dan de in rekening gebrachte rente.

Op grond van alle genoemde omstandigheden oordeelt de Commissie, dat het thans nog laten voortduren van de registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. De op dit moment bekende feiten duiden erop dat sprake is geweest van een incident en dat betrokkene geen structurele wanbetaler is. Ongewijzigde instandhouding van de registratie zou betekenen dat de negatieve registratie nog tot 2020 in het register zou zijn opgenomen en dat staat niet in redelijke verhouding tot de omvang en de duur van de niet nagekomen betalingsverplichting, mede gelet op
het doel dat de registratie dient. De negatieve registraties (A2) moeten worden verwijderd.

Lees hier uitspraak 3 (Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ex-partner)
De betrokkene is in 2004 een hypothecaire geldlening aangegaan met zijn toenmalige partner. Daarvoor is hij hoofdelijke aansprakelijk totdat hij uit die hoofdelijkheid is ontslagen. Toen de deelnemer en zijn ex-partner uit elkaar gingen is de ex-partner in de woning blijven wonen met haar nieuwe vriend. Dat de deelnemer met zijn ex-partner had afgesproken dat zij de maandelijkse hypotheektermijnen zou voldoen, ontslaat de betrokkene niet uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid. De ex-partner is de betalingsverplichting in 2012 niet nagekomen, waardoor een registreerbare
betalingsachterstand is ontstaan.

 

Bron: BKR

Lees ook…

Rechter verwerpt aantijgingen tegen stichting BKR

De Rechtbank Den Haag wijst de aantijgingen tegen stichting BKR in kort geding volledig af. De uitspraak erkent zowel de wettelijke taak van stichting BKR als verantwoordelijke voor het kredietregistratiestelsel, als haar taak om hier correcte voorlichting over te geven. De rechter stelt het maatschappelijke belang van correcte en transparante voorlichting over de mogelijkheid om registraties te verwijderen boven het commerciële belang van bureaus die claimen terechte registraties uit te kunnen wissen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 mei 2017

Laatst gewijzigd

9 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.