Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 mei 2017 Nieuws

WIA en uniform loonbegrip

Minister L.F. Asscher bevestigt in een brief (nogmaals) de werking van de autobijtelling en een WIA uitkering. Een werkgever had eerder aangegeven het onrechtvaardig te vinden dat de 'auto van de zaak' en het kerstcadeau als loon worden beschouwd door het UWV en dat de waarde daarvan in aanmerking wordt genomen bij de WIA-uitkering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Brief" (pdf, 2 pagina's)

De waarde van het privegebruik van een auto van de zaak wordt al sinds jaren beschouwd als loon waarover loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden afgedragen. Sinds 2013 wordt deze waarde ook voor de werknemersverzekeringen als loon beschouwd.

Prive gebruik = korting

Een uitkering wordt bepaald op basis van de regels die actueel gelden. Voor de werknemer telt deze waarde van privegebruik, net als alle andere loonbestanddelen, ook als loon voor de vaststelling of recht bestaat op WIA- of andere uitkering en is deze waarde bepalend voor de hoogte van die uitkering.

Voor degene die een auto van de zaak prive mag gebruiken en daarnaast een uitkering heeft, kan dit gebruik leiden tot vermindering of intrekking van een uitkering.

Prive gebruik = verhoging grondslag

Voor degene die een nieuw recht op uitkering krijgt, telt deze waarde ook mee voor de hoogte van het dagloon van die uitkering en kan die waarde leiden tot een hogere uitkering.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Auto van de zaak en WIA

Als gevolg van de Wet ULB wordt de waarde van privégebruik van de auto van de zaak met ingang van 2013 aangemerkt als loon voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt de grondslag voor de WIA verhoogd. Staatssecretaris van Financiën Wiebes geeft een reactie op een tweetal brieven naar aanleiding van deze aanpassing, waarbij juist een nadeel is ontstaan voor werknemers. Wiebes ziet geen aanleiding het huidige beleid aan te passen.

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

In dit besluit is het algemene kader opgenomen om te kunnen bepalen wat onder loon moet worden verstaan. Looncomponenten die niet in de ministeriële regeling zijn aangewezen, worden niet meegenomen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Rubrieken

Trefwoorden

Opvoerdatum

16 mei 2017

Laatst gewijzigd

16 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.