Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 mei 2017 Nieuws

Meer eigen verantwoordelijkheid in ouderenzorg

Door de hervormingen in de langdurige thuiszorg hebben mensen meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van de eigen zorg. Niet iedereen wil en kan dat. Uit Netspar-onderzoek blijkt dat met name de hoogte van het inkomen en de aanwezigheid van een partner of mantelzorger daarbij een belangrijke rol spelen. Verder blijkt dat een derde van de huishoudens uit voorzorg spaart voor toekomstige zorgkosten. Zij verwachten dat het pensioen daarvoor niet toereikend is. Een even grote groep spaart, ondanks de verwachting van een ontoereikend pensioen, niet voor toekomstige zorgkosten, in het geval van ziekte zijn zij afhankelijk van zorgvoorziening vanuit de overheid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Sparen

Onder Nederlanders is brede steun voor eigen verantwoordelijkheid van niet-medische aspecten van zorg, zoals ontspanning. Bijna de helft van de mensen vindt huishoudelijke hulp een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als het gaat om verpleging en verzorging zijn mensen een stuk minder bereid tot een eigen verantwoordelijkheid, het merendeel vindt dit een taak voor de overheid. Mensen met een hoog inkomen zijn bereid om meer uit te geven aan thuiszorg dan mensen met een laag inkomen. Het hebben van een partner of een mantelzorger reduceert de vraag naar thuiszorg. Veel
huishoudens vinden sparen voor toekomstige zorgkosten minstens zo belangrijk als sparen voor een erfenis.

Verzekering

Om te voorkomen dat mensen die hoge eisen stellen aan ouderenzorg niet onnodig veel sparen, kan een verzekering uitkomst bieden. Ongeveer de helft van de mensen geeft aan interesse te hebben in verzekerde thuiszorg, voornamelijk voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Om
ongewenste selectie-effecten te voorkomen is het noodzakelijk om mensen over het al dan niet verzekeren te laten beslissen voordat zij hulpbehoevend worden. Tot slot blijft een sociaal vangnet belangrijk, zodat ook de lagere inkomens toegang houden tot noodzakelijke zorg.

Download: "Netspar-Brief" (pdf, 19 pagina's)

Lees ook…

Telt mantelzorgwoning mee voor bepaling WOZ waarde?

Bij de afbakening voor de Wet WOZ worden de tijdelijke mantelzorgwoning en de woning waaraan deze dienstbaar is, zo veel mogelijk gezamenlijk als één object afgebakend. Het gezamenlijk als één object afbakenen is niet mogelijk, wanneer de mantelzorgwoning en de woning waarbij deze is geplaatst niet dezelfde eigenaar hebben.

Zijn kosten voor mantelzorgwoning aftrekbaar?

Een belastingplichtige heeft de kosten voor aanschaffing en plaatsing van een zorg-unit in de tuin van de mantelzorger als aftrekbare buitengewone uitgaven (specifieke zorgkosten) in de belastingaangifte willen opvoeren. Het Hof heeft eerder deze aftrekpost afgewezen. De belastingplichtige is in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 mei 2017

Laatst gewijzigd

16 mei 2017

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.