Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 mei 2017 Nieuws

Arbo in Bedrijf 2016

Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download 'Arbo in Bedrijf 2016' (pdf, 292 pagina's)

Meest in het oog springende constateringen

 • Het gaat in 2016 significant beter met de naleving van de systeembepalingen uit de Arbowet. Met name het regelmatig voeren van overleg over arbobeleid met de werknemers, de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en de aanwezigheid van een preventiemedewerker scoren duidelijk en significant beter dan in 2014. De licht neergaande trend in de naleving van de systeembepalingen de laatste jaren is daarmee tot stilstand gekomen.
 • Hoe meer systeembepalingen worden nageleefd, hoe groter de kans is dat de specifieke arbeidsrisico’s adequaat worden beheerst. De best voorspellende systeembepalingen voor het adequaat be-heersen van de arbeidsrisico’s zijn het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met daarin opgenomen alle belangrijke risico’s die spelen en het regelmatig overleg voeren met de werknemers over het arbobeleid.
 • Voor circa de helft van de bedrijven is inmiddels een arbocatalogus van toepassing. Het gebruik van oplossingen uit de arbocatalogus neemt al jaren toe: ook van 2014 op 2016 is sprake van een significante toename, die nu uitkomt op 16% van de bedrijven.
 • Een kwart tot viertiende van de bedrijven neemt adequate maatregelen tegen de arbeidsrisico’s van (stress veroorzaakt door) werkdruk, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Ten opzichte van de vorige meting in 2012 is sprake van een significante verbetering; toen ging het nog om minder dan 20% van de bedrijven.
 • In 2016 is bij een significant hoger percentage bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeids-risico (41%) dan bij de vorige meting ervan in 2011. Tegelijkertijd wordt machineveiligheid in 2016 significant minder goed beheerst dan tijdens die vorige meting: nu 25% van de bedrijven die het risico niet adequaat beheersen tegen 18% in 2012.
 • Arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname dienen door de werkgever bij de Inspectie te worden gemeld. In 2014 werd dat door 92% van de werkgevers gedaan; in 2016 is dat significant lager uitgekomen op 68%.

 

Bron: Rijkoverheid

Lees ook…

Checklist voor nieuwe Arbowet

Een uitbreiding van het verplicht preventief spreekuur, het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts en een andere rol voor die bedrijfsarts. Het zijn maar een paar voorbeelden van de aanpassingen die de Arbowet 2017 in petto heeft. Werkgevers, waaronder verzekeraars, krijgen een jaar de tijd om alle wijzigingen te implementeren. Om ze een beetje op weg te helpen, hebben het Verbond, Zorgverzekeraars Nederland, FNV, CNV en De Unie een checklist samengesteld.

Rubrieken

Trefwoorden

Opvoerdatum

17 mei 2017

Laatst gewijzigd

17 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.