Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 mei 2017 Nieuws

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het aantal tachtigers en negentigers is de afgelopen twintig jaar ook toegenomen, maar wel minder snel dan het aantal honderdplussers. Tussen 1997 en 2017 nam het aantal tachtigers met 52 procent toe tot ruim 642 duizend, het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112 duizend. De stijging hangt samen met de almaar dalende sterftekansen en een gestage toename van de geboorten vanaf halverwege de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw. Vanaf 2020 zal het aantal honderdplussers naar verwachting sneller stijgen. Dit laatste hangt samen met een kleine babyboom kort na de Eerste Wereldoorlog.

Relatief de meeste honderdplussers in Griekenland

Nederland telde 128 honderdplussers per miljoen inwoners in 2015 en behoort daarmee in Europa tot de middenmoot. Griekenland voert de lijst aan met 565 eeuwelingen op een miljoen inwoners, op afstand gevolgd door Portugal en Frankrijk. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in deze landen.

 

Bron: CBS

Lees ook…

Vergrijzing en extramuralisering op de woningmarkt

Deze publicatie op basis van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2015 handelt over de consequenties van de vergrijzing (de toename van het aantal ouderen) en extramuralisering (meer zelfstandig wonen, ook met beperkingen) voor de woningmarkt.

Premie-inkomsten AOW dekken slechts twee derde van de uitkeringen

In de praktijk worden er alleen voor het aanvullend pensioen reserves opgebouwd. De AOW wordt gefinancierd uit lopende middelen. Die middelen komen primair uit de AOW-premies, die worden betaald door alle belastingbetalers onder de pensioengerechtigde leeftijd. Deze premies zijn echter in steeds mindere mate toereikend. In 2014 dekten de premie-inkomsten (23 miljard) slechts twee derde van de AOW-uitkeringen (34 miljard). Dit komt omdat er door de vergrijzing steeds meer AOW-gerechtigden zijn, terwijl de hoogte van de AOW-premie wettelijk gemaximeerd is. Het tekort wordt aangevuld door de overheid uit de algemene middelen, waar elke belastingbetaler aan bijdraagt. Dit meldt CBS.

Rubrieken

Trefwoorden

Opvoerdatum

17 mei 2017

Laatst gewijzigd

17 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.