Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 mei 2017 Nieuws

Kamerbrief toelichting analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft een reactie gegeven op een verzoek van de vaste commissie voor Financiën om een toelichting over de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De commissie heeft een tweetal vragen over de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk gesteld. Gevraagd is hoe de analyse is opgezet en wanneer de analyse gereed is.

"Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voert de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk uit omdat het CDFD mij ondersteunt en adviseert over de centrale Wft-examinering en het vakbekwaamheidsbouwwerk. Daarnaast is het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank aan het CDFD gemandateerd.

De analyse moet antwoord geven op de vraag of en in hoeverre de huidige modulaire opbouw van het bouwwerk en de beroepskwalificaties voldoende aansluit op de huidige adviespraktijk. Het CDFD heeft het onderzoeksbureau Ecorys in de hand genomen om de ontwikkelingen op de financiële markten die van invloed (kunnen) zijn op de adviespraktijk van financieel dienstverleners, nu en in de nabije toekomst, in kaart te brengen. Daarbij heeft Ecorys interviews afgenomen met financieel dienstverleners, belangenorganisaties, keurmerkorganisaties, opleiders en de Autoriteit Financiële Markten om de wensen en behoeften ten aanzien van het bouwwerk in kaart te brengen. Ecorys brengt haar rapport eind mei aan het CDFD uit.

Het CDFD zal het rapport bestuderen en op basis van wegingscriteria, zoals kosten en uitvoerbaarheid, een eerste oordeel vormen over de conclusies en aanbevelingen. Het CDFD streeft er naar eind juni het conceptadvies gereed te hebben. In de maanden juli en augustus zal het CDFD haar conceptadvies consulteren onder marktpartijen en zal de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waaraan het functionele en technische beheer van de examens is gemandateerd, de uitvoerbaarheid van het advies toetsen. Na afloop zal het CDFD bezien in hoeverre de ontvangen reacties van marktpartijen en de resultaten van de uitvoeringstoets van DUO reden geven tot aanpassing van het conceptadvies.

Het CDFD zal mij in september adviseren of wijzigingen aan de modulaire opbouw van het vakbekwaamheidsbouwwerk gewenst zijn. Ik zal uw Kamer vervolgens in het vierde kwartaal van dit jaar informeren over het advies van het CDFD en of er wijzigingen aan het bouwwerk worden doorgevoerd."

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op praktijk

Het Verbond van Verzekeraars staat achter het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk, maar vindt dat bij enkele modules een betere aansluiting met de praktijk moet worden gerealiseerd. Ook vindt het Verbond dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer moet uitgaan van vertrouwen. Nu is het PE-examen dubbelop en heeft de sector te maken met een dubbele belasting.

Uitbreiding diplomaplicht adviseur pensioen

In dit besluit wordt voorgesteld om de diplomaplicht uit te breiden door ook voor het adviseren over een APF en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioen een diploma te eisen. Hiertoe wordt de definitie van «pensioen» gewijzigd.

Internetconsultatie: Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen

De Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft wordt gewijzigd in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen van taalkundige aard en het herstellen van enige inconsistenties en omissies in de eind- en toetstermen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 mei 2017

Laatst gewijzigd

24 mei 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.