Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jun 2017 Nieuws

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Sinds 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het Levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen.  De rente staat dan telkens voor vijf jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Hoelang terugbetalen

U heeft 15 jaar de tijd om uw lening af te lossen, inclusief rente. De rente staat telkens voor 5 jaar vast. Hoeveel u per maand moet terugbetalen, is afhankelijk van uw inkomen.

Hoeveel terugbetalen

Hoeveel u per maand moet terugbetalen, hangt af van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen.
Een deel van dat inkomen telt niet mee bij de berekening (vrijgesteld bedrag). Van het inkomen dat overblijft, moet u jaarlijks 12% aflossen op uw schuld. Dit gebeurt in 12 maandelijkse termijnen. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Vrijgesteld bedrag

Heeft u geen kinderen, dan telt € 16.597,- van uw inkomen niet mee. Voor gezinnen en alleenstaande ouders is dit € 23.710,-.

Heeft u al een studieschuld bij DUO? Dan wordt het levenlanglerenkrediet daar niet bij opgeteld, omdat de terugbetalingsregels anders zijn. Dit betekent niet dat u 2 maandbedragen moet betalen.
We berekenen eerst voor beide schulden apart uw draagkracht. Vervolgens gebruiken we de hoogste draagkracht om uw maandbedrag te bepalen. Dat maandbedrag wordt gebruikt voor de aflossing van beide schulden.

Bron: Rijksoverheid / DUO

Invloed maximale hypotheek?

Bij een lening van €5.000 (nul % rente), 1% afloscapaciteit per maand, daalt de maximale hypotheek van €146.546 naar €133.018, een daling van €13.528 (Uitgangspunten: 360 maanden, 2% toetsrente, €33.333 bruto jaar inkomen). Bij 2x een inkomen van €33.333 p/jaar is de daling van de maximale hypotheek: €3.528

Bron: Fintool

Lees ook…

Kamervragen over DUO schulden en impact maximale hypotheekverstrekking

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de Kamervragen over "studieschuld als nieuwe restschuld en zieke werknemers als gevolg van schuld". Klijnsma wijst ook op de informatieplicht van aanvragers van een hypotheek.

Besluit houdende uitwerking van de voorwaarden voor de terugbetaling van het levenlanglerenkrediet gelijktijdig met een reguliere studielening

Met de Wet studievoorschot hoger onderwijs is een nieuwe leenfaciliteit geïntroduceerd voor de kosten van het les- of collegegeld voor studerenden tot 55 jaar: het levenlanglerenkrediet. Met dit (concept)besluit wordt, conform de uitgangspunten die tijdens de parlementaire behandeling zijn gemeld aan de Tweede Kamer, vastgelegd welke regels gelden wanneer er in de terugbetalingsperiode meerdere studieleningen, waaronder levenlanglerenkrediet, tegelijkertijd moeten worden terugbetaald

Bij schuldsanering uitstel aflossing DUO schulden

De NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs/ OCW) hebben een convenant ondertekend waardoor hulpverlening aan mensen met schulden makkelijker wordt. Het convenant is op 1 januari 2013 in werking getreden. DUO heeft al jaren een samenwerkingsverband met de NVVK. In het convenant is afgesproken dat DUO invorderingsmaatregelen tijdelijk zal opschorten wanneer een persoon aan is gemeld bij de schuldhulpverlening. Op deze wijze wordt aan de schuldhulpverlening de ruimte geboden om een schuldregeling tot stand te brengen die een schuldenvrij bestaan mogelijk maakt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jun 2017

Laatst gewijzigd

9 jun 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.