Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 jun 2017 Nieuws

Kamervragen verwijderen BKR registraties door bedrijven

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over het door bedrijven laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (pdf, 3 pagina's)

Op dit moment bevat het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het Bureau Krediet Registratie (BKR) 721.000 betalingsachterstanden. Registraties met een betalingsachterstand worden in de praktijk negatieve registraties genoemd. De kredietverstrekker is verplicht te melden wanneer een consument zich niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst houdt. Deze meldplicht is afhankelijk van de vorm van het krediet, de hoogte van de betalingsachterstand en de voorwaarden van het krediet. De coderingen blijven vijf jaar bewaard nadat het krediet is beëindigd. Een negatieve registratie duidt daarom niet altijd op een actuele achterstand. Of het krediet is beëindigd is eveneens zichtbaar in het CKI.

Onjuiste registraties

Op grond van het algemeen reglement van het BKR zijn kredietverstrekkers primair verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste informatie in het CKI van het BKR. Correctie kan uitsluitend plaatsvinden door de kredietverstrekkers en alleen als de registratie feitelijk niet juist is. Tussenkomst van derden is daarvoor niet nodig. BKR houdt als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hierop toezicht. Onbekend is hoeveel aanpassingen jaarlijks worden doorgevoerd op initiatief van de kredietverstrekker en in welke gevallen dit is gebeurd naar aanleiding van een verzoek van de klant. Van belang is dat een negatieve registratie altijd moet worden aangepast als deze feitelijk niet juist is. Consumenten kunnen zich in zo’n geval rechtstreeks tot de kredietverstrekker wenden. Er zijn geen cijfers bekend over de mate waarin bedrijven zoals Dynamiet Nederland daarbij worden betrokken.

Negatieve registratie

Kredietverstrekkers dienen voor de verlening van kredieten vanaf € 250,- te toetsen of kredietverlening verantwoord is. Dit doen zij onder andere door het CKI van het BKR te raadplegen. Een negatieve registratie in het CKI van het BKR staat op zichzelf niet in de weg aan het afsluiten van een krediet. Kredietverlening kan ondanks een negatieve registratie onder omstandigheden immers wel verantwoord zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na een herstelde betalingsachterstand NHG-garantie te verkrijgen voor een woninghypotheek.

Nieuwe financiering

En een herstelde betalingsachterstand in het verleden is op zichzelf evenmin reden om een nieuw krediet af te wijzen. Een (verwijdering van een) negatieve registratie zegt dan ook niets over de mate waarin consumenten (weer) financiële verplichtingen kunnen aangaan.

Betalingsverplichtingen

Cijfers over het aangaan van financiële verplichtingen na verwijdering van negatieve registraties zijn er niet. Evenmin is bekend hoeveel consumenten niet aan hun betalingsverplichting hebben kunnen voldoen nadat een eerdere negatieve registratie is verwijderd en in welke mate mensen hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

BKR verwijdert drietal registraties

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft in een drietal klachten een registratie verwijderd.

Daling aantal mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lopende hypotheek is verder gedaald. De afname volgt de neerwaartse trend van jaarlijks ongeveer 5 procent. In totaal stonden er op 1 april 2017 zo’n 98.000 mensen met tenminste één betalingsachterstand op hun hypotheek geregistreerd. Dat blijkt uit de hypotheekbarometer van stichting BKR.

Rechter verwerpt aantijgingen tegen stichting BKR

De Rechtbank Den Haag wijst de aantijgingen tegen stichting BKR in kort geding volledig af. De uitspraak erkent zowel de wettelijke taak van stichting BKR als verantwoordelijke voor het kredietregistratiestelsel, als haar taak om hier correcte voorlichting over te geven. De rechter stelt het maatschappelijke belang van correcte en transparante voorlichting over de mogelijkheid om registraties te verwijderen boven het commerciële belang van bureaus die claimen terechte registraties uit te kunnen wissen.

BKR waarschuwt consumenten tegen onnodig hoge kosten

Stichting BKR heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden. Dit borgt de zuiverheid van het wettelijke stelsel van kredietregistratie en is bovendien een duidelijk signaal aan bedrijven die claimen consumenten - tegen betaling van hoge kosten - van hun registratie te kunnen ‘bevrijden’.

BKR toelichting: wijziging kredietregistratiegrenzen

Per 1 december 2016 worden ook kleinere kredieten met een kortere looptijd in het kredietinformatiesysteem bij BKR opgenomen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jun 2017

Laatst gewijzigd

9 jun 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.