Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 jun 2017 Nieuws

Einde relatie? Dan geen uitzendregeling (hypotheekrenteaftrek)

Een huiseigenaar die tijdelijk naar het buitenland werd uitgezonden, claimde hypotheekrenteaftrek voor zijn woning. Voorheen woonde hij samen met 'B'. Deze relatie werd op enig moment beëindigd, maar 'B' bleef wel in de woning, waarbij de huiseigenaar vanwege zijn werk tijdelijk werd uitgezonden. De rechter stelt dat vanwege het eindigen van de gezamenlijke huishouding de 'huurder' (B) als derde wordt gezien.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uitzendregeling
Artikel 3.111, zesde lid, van de Wet IB 2001 voorziet in een zogenoemde uitzendregeling. Op grond hiervan kan een woning die de belastingplichtige gedurende tenminste een jaar als eigen woning (als bedoeld in het eerste lid van het artikel) ter beschikking heeft gestaan en sindsdien tijdelijk als hoofdverblijf niet anders dan tijdelijk ter beschikking staat, op verzoek mede worden aangemerkt als eigen woning indien gedurende die periode:
    de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld en
    de belastingplichtige tezamen met zijn partner niet met betrekking tot een andere woning belastbare inkomsten uit eigen woning geniet.

Tijdelijk karakter

In het jaar 2010 stond de woning eiser niet anders dan tijdelijk ter beschikking als hoofdverblijf. De vraag is echter of dit ook een tijdelijk karakter had. Aan de term tijdelijk is in de Wet IB 2001 geen concrete invulling gegeven. Het gaat erom dat bij belastingplichtige de bedoeling bestaat om weer naar de eigen woning terug te keren. Naar het oordeel van de rechtbank is die bedoeling in het geval van eiser voldoende gebleken. De arbeidsovereenkomsten met de in Zwitserland gevestigde vennootschappen [C] GmbH en [D] GmbH zijn gesloten voor de duur van 8 jaar (eindigend op [2014] ). Ter zitting heeft eiser voorts geloofwaardig verklaard dat hij steeds de intentie heeft gehad om na pensionering naar de woning in Nederland terug te keren. Niet gebleken is dat eisers verblijf in het buitenland in 2010 reeds een permanent karakter had gekregen.

Derden

Met de voorwaarde dat de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld, is bedoeld dat de woning niet wordt verhuurd en dat ook niet wordt gedoogd dat derden de woning gebruiken. Tot de derden als hiervoor bedoeld moeten worden gerekend al diegenen die niet tot het huishouden van de belastingplichtige behoren. Na zijn vertrek naar Duitsland in 2008 voert eiser niet langer een gezamenlijke huishouding met [B, deze bleef in de woning achter] in dezelfde woning. Daarmee is [B] in het jaar 2010 aan te merken als een derde als hiervoor bedoeld, terwijl de woning haar dat jaar ook ter beschikking stond. De rechtbank neemt hierbij nog in aanmerking dat [B] niet door eiser is aangesteld om als kraakwacht te fungeren tijdens zijn verblijf in het buitenland.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

 

 

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 jun 2017

Laatst gewijzigd

23 jun 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.