Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 jul 2017 Nieuws

Geen vervroeging bekendmaking zorgpremies nieuwe jaar

Minister Schippers heeft in een Kamerbrief gereageerd op eerdere verzoeken om de premies voor het nieuwe verzekeringsjaar door zorgverzekeraars voor Prinsjesdag bekend te laten maken.

Vanwege de gewijzigde zorgpremies na Prinsjesdag wordt het gepresenteerde koopkrachtbeeld direct bijgesteld. Vandaar de vraag om vervroeging van de publicatie van de tarieven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerbrief" (pdf, 4 pagina's)

Om verzekeraars te verplichten de nominale premie voor het komende jaar al in juni bekend te maken, is een wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) nodig. In artikel 17, zevende lid, van de Zvw is geregeld dat een wijziging van de nominale premie ten minste een aantal weken van tevoren aan de verzekeringnemer moet worden meegedeeld. Als gevolg van een recente wetswijziging per 1 juli 2017 is deze termijn op zeven weken gesteld. Deze termijn is nodig ten behoeve van een tijdige vaststelling van de zorgtoeslag. Voor het jaarlijkse overstapseizoen betekent dit dat de nominale premie uiterlijk 12 november bekend moet zijn. Daarnaast geldt deze termijn ook voor eventuele tussentijdse wijzigingen van de nominale premie.

Afspraken zorgaanbieders

Als zorgverzekeraars verplicht zouden worden hun nominale premie voor het jaar t in juni van het jaar t-1 vast te stellen, moeten zij een veel grotere onzekerheid accepteren dan nu het geval is. Nu bepalen verzekeraars hun premie voor jaar t met kennis van hun zorguitgaven in de eerste drie kwartalen van jaar t-1, van de afspraken die zij hebben gemaakt met zorgaanbieders voor jaar t, van de vereveningsbijdrage die ze voor jaar t uit het Zorgverzekeringsfonds krijgen en van het te verzekeren pakket dat van rijkswege voor jaar t is vastgesteld. Ook kunnen zij gebruik maken van de raming van de zorguitgaven in de rijksbegroting. Als zij hun premie in juni moeten bepalen, dan beschikken zij nog slechts over uitgavencijfers voor het eerste kwartaal van jaar t-1 (en die is bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en GGZ heel beperkt). Ook zijn op dat moment de afspraken met zorgaanbieders nog niet rond.

Onzekerheden

Die toename in onzekerheid werkt door in hogere reserve-eisen (Solvency II) en tot een slechtere solvabiliteitspositie bij zorgverzekeraars. Daarmee zal deze verandering zeer waarschijnlijk leiden tot hogere premies om de solvabiliteit op het door zorgverzekeraars gewenste niveau te houden.
De toename in onzekerheid brengt ook het risico mee dat zorgverzekeraars tussentijds hun premie verhogen. Binnen de huidige wettelijke kaders is dat immers toegestaan. Deze kans is vooral aanwezig als de wijzigingen (in bijvoorbeeld de rekenpremie) na juni zodanig zijn dat de financiële positie van één of meerdere zorgverzekeraars in gevaar komt.

Geen vervroeging

Alles afwegend acht ik (minister Schippers) de hiervoor genoemde nadelen (toenemende onzekerheid voor zorgverzekeraars met alle gevolgen van dien waaronder hogere reserve-eisen en juridische belemmeringen) zwaarder wegen dan de voordelen van het naar voren halen van de premiestelling.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zorgverzekeringswet en Risicoverevening

Minister Schippers geeft antwoorden in een nota naar aanleiding van het nader verslag van de wetswijziging van de Zorgverzekeringswet.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 jul 2017

Laatst gewijzigd

6 jul 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.