Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 jul 2017 Nieuws

Kunnen 2 zelfstandige woningen als 1 hoofdverblijf worden aangemerkt?

De Rechtbank Noord-Holland heeft een uitspraak gedaan over de vraag of de hypotheekrente aftrekbaar was. Voor de toepassing van de Wet waardering onroerende zaken sprake is van twee afzonderlijke onroerende zaken (benedenwoning en bovenwoning).
Belastingplichtige en zijn vriendin stonden ingeschreven op respectievelijk het adres van de bovenwoning en het adres van de benedenwoning.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verbouwing

Zij zijn ongehuwd en zijn geen notarieel samenlevingscontract aangegaan. Zij hebben beide woningen gedurende een aantal jaren in fasen verbouwd, waarbij zij steeds hebben gewoond in delen van beide woningen die op dat moment niet werden verbouwd. Op de zolder bevindt zich thans de gezamenlijke slaapkamer en de gezamenlijke badkamer. De gezamenlijke keuken is op de eerste verdieping geplaatst. In de bovenwoning is een nieuwe centrale verwarming aangelegd. Op tot de stukken behorende foto’s van de benedenwoning zijn onder meer te zien een bakfiets, racefietsen, een kinderwagen en een ruimte waarin de wasmachine staat en een toegangsdeur naar de tuin is te zien.

Hypotheek

De boven- en benedenwoningen maken respectievelijk 165/285 en 120/285 aandeel uit in de gemeenschap waartoe beide woningen behoren. Belastingplichtige en zijn vriendin hebben ten behoeve van de aankopen afzonderlijke hypothecaire geldleningen afgesloten.

Beoordeling van het geschil

10. Blijkens het bepaalde in artikel 3.111, eerste lid, van de Wet IB 2001 wordt onder eigen woning verstaan, voor zover van belang:

“(…) een gebouw (…) voorzover dat de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van:
a. eigendom, waaronder begrepen economische eigendom, of een recht van lidmaatschap van een coöperatie, indien met betrekking tot die woning de belastingplichtige of zijn partner de voordelen geniet, de kosten en lasten op de belastingplichtige of zijn partner drukken en de waardeverandering de belastingplichtige of zijn partner grotendeels aangaat;”

Nu de Wet IB 2001 geen nadere bepalingen voor de afbakening van de eigen woning bevat en daarin evenmin een verwijzing is opgenomen naar de objectafbakeningsregels van de Wet WOZ of naar in enige basisregistratie vastgelegde gegevens, zal de rechtbank bij de beoordeling alle omstandigheden van het geval betrekken.

De rechtbank acht belastingplichtige - gelet op zijn uitvoerige toelichting en op de overgelegde stukken - erin geslaagd aannemelijk te maken dat de benedenwoning en de bovenwoning gedurende het gehele jaar 2013 gezamenlijk als één woning werden gebruikt voor het gezamenlijke huishouden van belastingplichtige en zijn vriendin. Hieruit valt immers af te leiden dat de zolderverdieping een was- en slaapfunctie, de eerste etage een kook- en verblijfsfunctie en de begane grond een opslagfunctie heeft gekregen.

Beslissing

De benedenwoning en de bovenwoning moeten tezamen als één eigen woning in de zin van artikel 3.111, eerste lid, onderdeel a van de Wet IB 2001 worden aangemerkt.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Woning buren

Een klant van ons heeft een eengezinswoning en gaat de woning van de buren erbij kopen. Zij willen de muren doorbreken waardoor het één woning gaat worden (waarbij twee buiten ingangen in stand blijven). Kadastraal blijft het pand wel gescheiden. M.i. betekent dit nu dat er geen sprake is van een eigen woning en dit als tweede woning (Box III) wordt gezien. Is er een mogelijkheid om dit te omzeilen?

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 jul 2017

Laatst gewijzigd

14 jul 2017

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.