Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
31 jul 2017 Nieuws

Niet tijdig ingeroepen financieringsvoorbehoud is dure grap

De Rechtbank Midden-Nederland heeft een boete wegens het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud toegekend. De aspirant-koper dient €160.000 te betalen aan de verkoper. Daarentegen is de aspirant-koper niet schadeplichtig voor het verkoopverlies (het verschil - €225.000) tussen de door partijen afgesproken koopprijs en de koopprijs waarvoor de woning in tweede instantie is verkocht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak.

Ontbinding (financieringsvoorbehoud)

4.17. aspirant-koper heeft zich op het standpunt gesteld dat hij de overeenkomst op 9 augustus 2016 heeft ontbonden op grond van het financieringsvoorbehoud (artikel 15 koopovereenkomst), door aan [eiser] te schrijven: “Inmiddels is er gesproken met een aantal banken en blijkt op basis van de omzet, winst en leeftijd van mijn BV’s het momenteel volstrekt onmogelijk is om een hypothecaire lening van deze grootte te krijgen. Het kopen van de woning aan de [adres] te [woonplaats 3] is derhalve geen optie en onmogelijk.”

Schriftelijke afwijzingen

4.18. Voor zover het op 9 augustus 2016 nog mogelijk was om de overeenkomst te ontbinden op grond van het financieringsvoorberhoud, heeft aspirant-koper met dit bericht echter niet aan de voorwaarden van artikel 15 van de koopovereenkomst voldaan. In lid 1 van dat artikel staat dat de koper zich op het financieringsvoorbehoud kan beroepen door aan de verkoper ten minste twee schriftelijke afwijzingen over te leggen. Dit heeft [gedaagden c.s.] niet gedaan.

Schade beperken

Op grond van artikel 6:101 BW is een benadeelde (in dit geval verkoper ) gehouden om zijn schade te beperken voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, hetgeen moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. De rechtbank is van oordeel dat [eiser] zijn schadebeperkingsplicht heeft geschonden door de Woning voor een prijs van 1,375 miljoen te verkopen en overweegt daartoe als volgt.

Naar het oordeel van de rechtbank is vast komen te staan dat de Woning in september 2016 een marktwaarde van minste 1,6 miljoen had.

Aspirant-koper hoeft deze schade ('verkoopverlies') dan ook niet te vergoeden.

Matiging boete

Op grond van artikel 6:94 BW, lid 1 is matiging van de boete slechts toegestaan “als de billijkheid dit klaarblijkelijk eist”, omdat de toepassing van het boetebeding, in de gegeven omstandigheden, tot een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat zou leiden. De bevoegdheid tot matiging moet derhalve terughoudend worden toegepast.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

In hoger beroep alsnog toekenning boete

Een voormalige koper heeft geen beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud. De verkoper claimde de boete van 10% van de koopsom op grond van de koopovereenkomst.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jul 2017

Laatst gewijzigd

31 jul 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.