Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 sep 2018 Nieuws

Ondanks verhoogd box 3 vermogen toch huurtoeslag

Zie update - gekoppeld artikel
Vanwege roet- en rookschade aan de inboedel door een brand heeft verzekeringnemer een uitkering gekregen van de inboedelverzekeraar. De belastinginspecteur heeft dit bedrag meegenomen bij de vaststelling van het vermogen. Dit heeft geleid tot terugvordering van de voorschotten huurtoeslag voor dat jaar door Belastingdienst/Toeslagen. In Kamervragen heeft staatssecretaris E. Wiebes aangegeven dat dit terecht was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vrijgesteld vermogen

Vaststaat dat inboedel vrijgesteld vermogen is in de zin van Hoofdstuk 5 Wet IB 2001 en dat de waarde daarvan ook niet meetelt bij de rendementsgrondslag van artikel 5.3 van de Wet IB 2001. In het geval van eiseres is de inboedel verloren gegaan door een brand en heeft de inboedelverzekeraar een bedrag uitgekeerd waarmee eiseres deze kan vervangen. Het bedrag dat door de inboedelverzekeraar is uitgekeerd ziet dan ook op de waarde van de inboedel.

Wet IB2001

Het voorliggende geval van eiseres is daarmee naar het oordeel van de rechtbank vergelijkbaar met de situatie beschreven in artikel 5.3 tweede lid, onder c van de Wet IB 2001. De rechtbank tekent daar nog bij aan dat van een feitelijke draagkrachtverbetering geen sprake is omdat de uitgekeerde vergoeding bedoeld is ter compensatie van het verloren gegane vermogen in de inboedel. Voorts leidt de door verweerde gehanteerde uitleg tot het ongerijmde gevolg dat er in de jaren voor en na de schade-uitkering (namelijk als die is aangewend om een nieuwe boedel aan te schaffen) wel aanspraak bestaat op huurtoeslag en alleen niet in het jaar waarin de schadevergoeding wordt uitgekeerd.

Oogmerk

Dit alles overziende komt de rechtbank tot de conclusie dat de wetgever heeft gewild dat een schadevergoeding bedoeld voor een vermogensonderdeel dat al tot de uitzonderingen behoort in dat karakter van uitzondering deelt.

Beslissing

De belastinginspecteur had daarom de schade-uitkering buiten beschouwing dienen te laten op grond van artikel 47 van de Awir in samenhang met artikel 9 van de Uitvoeringsregeling Awir.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Huurtoeslag en schadevergoeding inboedelverzekering

De rechtbank heeft vorig jaar augustus in het voordeel van belastingplichtige een uitspraak gedaan over het recht op huurtoeslag. De belastingplichtige had een uitkering gekregen van de schadeverzekeraar op zijn inboedelverzekering als gevolg van een brand. Op 10 december 2014 werd een uitkering gedaan van €22.630, waarmee de belastingplichtige op de peildatum (1 januari 2015) een te 'hoog' vermogen had om voor huurtoeslag in aanmerking te komen.

Kamervragen schadeuitkering brandverzekering en huurtoeslag

Staatssecretaris E. Wiebes heeft gereageerd op Kamervragen over het moeten terugbetalen van huurtoeslag na een uitkering in verband met een brandverzekering.

Eigenwoningreserve op peildatum 'geparkeerd' voor aankoop woning leidt tot box 3 heffing

Een relatie van ons verkocht de woning in november 2011 (eigenwoningreserve €100.000). In mei 2012 hebben zij deze ewr ingebracht op de aangekochte woning. Met het invullen van de belastingaangifte over 2012 rolt er een heffing box 3 uit, vanwege de tijdelijk gestalde opbrengst. Rendement is amper gemaakt gedurende deze korte periode. Was / is hier iets aan te doen? ===============================================

Geen huurtoeslag meer voor bewoners van recreatiewoningen

Bewoners van recreatiewoningen hebben door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanent verblijf.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 aug 2017

Laatst gewijzigd

10 sep 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.