Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 aug 2017 Nieuws

Stappenplan eenzijdige stopzetting door Belastingdienst van kinderopvangtoeslag

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat burgers bij een controle door de Belastingdienst/Toeslagen hun rechten en plichten goed kennen. Daarom hier op een rij wat u kunt doen en moet weten als de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag stopt tijdens een controle:
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag 1: Mag de Belastingdienst/Toeslagen onderzoek doen naar mijn recht op kinderopvangtoeslag?

Antwoord: Ja dat mag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft de taak om te controleren of iemand echt recht heeft op de toeslag. Dat moet de Belastingdienst/Toeslagen wel zorgvuldig doen, vooral als het gaat om een lopende toeslag. U heeft de verplichting om alle gegevens en bewijsstukken te verstrekken, die van belang zijn voor het recht op de toeslag. Dan gaat het onder andere over de volgende bewijsstukken: betalingsbewijzen (bankafschriften of kwitanties), de facturen van de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau en de urenstaten van de kinderopvanginstelling of – bij gastouderopvang - die van de gastouder én het gastouderbureau.

Tip 1: Als u de gevraagde stukken aanlevert of opstuurt, vraag de Belastingdienst/Toeslagen dan om:

 • aan u te bevestigen dat zij alle gevraagde stukken hebben ontvangen;
 • en - als zij toch nog aanvullende informatie willen hebben – om precies aan te geven welke stukken zij nog nodig hebben.

Tip 2: Houd uw administratie goed bij en bewaar uw gegevens en bewijsstukken tot vijf jaar na het betreffende toeslagjaar.

Vraag 2: Mag de Belastingdienst/Toeslagen mijn toeslag zomaar opschorten of beëindigen?

Antwoord: Nee, dat mag niet zomaar.

 • Als de Belastingdienst/Toeslagen over onvoldoende gegevens en bewijsstukken beschikt, moet hij u eerst de gelegenheid geven om die binnen een bepaalde termijn aan te leveren (stap 1).
 • Als u de gevraagde gegevens niet tijdig of niet volledig levert, moet de Belastingdienst/Toeslagen u eerst aanmanen om deze alsnog te verstrekken (stap 2).
 • Als u de gegevens dán niet aanlevert óf als de Belastingdienst een concrete aanwijzing heeft dat u geen recht heeft op de toeslag, mag de Belastingdienst/Toeslagen de betaling van het lopende voorschot opschorten (stap 3). Dat betekent dat uw recht op toeslag nog wel doorloopt, maar dat de betaling voorlopig stopt.
 • Als uit concrete aanwijzing(en) gebleken is dat u geen recht heeft op de toeslag, dan mag de Belastingdienst/Toeslagen de toeslag beëindigen (stap 4). Dan eindigt zowel het recht op de toeslag als de betaling ervan.

Vraag 3: Wat kan ik doen als dit mij overkomt?

Antwoord:

 • Als u een brief (beschikking) ontvangt waarin staat dat de Belastingdienst/Toeslagen uw toeslag opschort of beëindigt, dan kunt u daartegen binnen zes weken bezwaar maken bij de Belastingdienst/Toeslagen.
 • Als de Belastingdienst/Toeslagen niet tijdig op uw bezwaarschrift beslist (binnen 18 weken na datum van de opschortings- of beëindigingsbrief), dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst/Toeslagen uw klacht niet of niet bevredigend binnen zes weken beantwoordt, kunt u hierover een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.
 • Als u door de stopzetting van de betaling in grote problemen komt en u een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige maatregel van de rechter, kunt u – nadat u eerst of tegelijkertijd een bezwaarschrift heeft ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen – een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank (een soort kort geding). U moet daarvoor wel griffierecht betalen.
 • Als de Belastingdienst/Toeslagen uw lopende kinderopvangtoeslag heeft beëindigd, is het verstandig om een nieuwe aanvraag kinderopvangtoeslag in te dienen voor de periode die start na de einddatum van het vorige recht.

Download: "Onderzoeksrapport Ombudsman" (Geen powerplay maar fair play. Onevenredig harde aanpak van 232 gezinnen met kinderopvangtoeslag), pdf, 32 pagina's)


Bron: Nationale Ombudsman

Lees ook…

Toeslagenkaart 2017

Op deze kaart staan alle belangrijke bedragen voor de toeslagen in 2017 overzichtelijk bij elkaar.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 aug 2017

Laatst gewijzigd

9 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.