Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 aug 2017 Nieuws

Rapportage signalen zorgfraude 2016

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) is een samenwerkingsverband van negen organisaties die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht en opsporing binnen de zorgsector.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Belastingdienst, Zorgverzekeraars Nederland (ZN),  de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Openbaar Ministerie (OM).

Het IKZ is in november 2016 van start gegaan met als doel om de integriteit van de zorgsector te versterken. De aangesloten partners genereren en delen informatie, kennis en inzichten over zorgfraude op één centrale plek. Een van de taken van het IKZ is het jaarlijks opstellen van een rapportage over de signalen van zorgfraude die de partnerorganisaties in het voorafgaande jaar hebben ontvangen.

Deze rapportage gaat onder andere in op het aantal signalen, de aard van de signalen, op welke sectoren deze betrekking hebben en wie de melders zijn. Daarnaast schetst het IKZ aan de hand van enkele casussen hoe de samenwerking in de praktijk vorm krijgt.

Download: "Rapportage signalen zorgfraude 2016" (pdf, 11 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 aug 2017

Laatst gewijzigd

23 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.