Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 sep 2017 Nieuws

Klimaatschade woningen en auto’s gaat fors stijgen

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI’14 klimaatscenario’s met nieuwe schadedata doorgerekend op toekomstige schadelast. Naast de klimaatschade aan woonhuizen is nu voor het eerst ook de schade voor bedrijven en (allrisk verzekerde) motorrijtuigen in beeld gebracht. De resultaten staan in het klimaatrapport ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding vormde de extreme hagelbui in Brabant en Limburg in 2016, met bijna 100.000 schademeldingen en een uitgekeerd bedrag van zo’n 500 miljoen euro schade de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.

Download: ‘Hoofd boven water – verzekeren van schade in een veranderend klimaat’ (pdf, 28 pagina's)

Forse stijging schade

Het CVS heeft berekend dat, uitgaande van het klimaatscenario waarbij de temperatuur in 2085 met gemiddeld 3,5 graden is gestegen en er veel verandering in het luchtstromingspatroon is te zien, de totale klimaatschade (huizen, bedrijven, casco auto’s) de komende decennia met ruim 260 miljoen euro op jaarbasis toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Inzoomend op de particuliere verzekeringen: waar de schadelast bij woonhuizen (opstal en inboedel) nu nog jaarlijks 100 miljoen euro voor regen en 65 miljoen euro voor hagel is, komt daar in dit scenario een schade van 103 miljoen euro bovenop. Voor de allrisk verzekerde particuliere auto’s geldt dat als gevolg van hagel de schade, die nu gemiddeld 45 miljoen euro per jaar is, op termijn verdubbelt naar 90 miljoen euro.

Oplossing overstromingsschade nodig

Nederland steekt gelukkig veel geld en kennis in hoogstaande technische maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te maken. Ondanks al deze goede maatregelen blijft er altijd een ‘restrisico’ over. Dit geldt ook voor kleine of grotere overstromingen. In Nederland is overstromingsschade nu vrijwel onverzekerbaar. Dat terwijl de meeste Nederlanders, zo wijst consumentenonderzoek in het klimaatrapport uit, denken dat schade aan huizen en auto’s als gevolg van een overstroming gewoon verzekerd is. Het Verbond blijft pleiten voor een collectieve oplossing hiervoor – net als in België, Frankrijk en het Verenigd Koningrijk het geval is. Daar is instemming van de overheid voor nodig. “We moeten het nu regelen. En niet pas de put dempen als het kalf verdronken is”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Verzekeraars benadrukken dat uit OESO-onderzoek blijkt dat in landen met een collectieve regeling schadeafhandeling en economisch herstel sneller plaatsvindt. Met de desastreuze gevolgen van de overstromingen in Houston en Zuidoost-Azië scherp op het netvlies, evenals de ravage die de orkanen Irma en José aanrichtten in het Caribisch gebied en Florida, is een goede discussie hierover actueler dan ooit.

Studie naar verzekerbaarheid kleine overstromingen

Vooruitlopend op deze discussie – en het feit dat verzekeraars het onwenselijk vinden dat consumenten bij een overstroming nu in onzekerheid verkeren of de overheid wel of niet bijspringt – gaan verzekeraars onderzoek doen naar uitbreiding van de huidige dekking voor kleinschalige overstromingen via een aanpassing van de neerslagclausule. Daarvoor is eerst een gedegen studie nodig.

Risicobeheersing

Daarnaast zullen verzekeraars hun klanten wijzen op risico’s en adviezen geven om de kans op schade door extreem weer te verkleinen: zet bijvoorbeeld kwetsbare apparatuur op een veilige plaats en voorkom achterstallig onderhoud. Met (lokale) overheden, ingenieurs en bijvoorbeeld het KNMI zal het Verbond op basis van schadegegevens het gesprek aangaan om knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door bij renovatie of nieuwbouw klimaatbestendig te bouwen en te voorzien in voldoende riolerings- en afwateringscapaciteit.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 sep 2017

Laatst gewijzigd

15 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.