Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 sep 2017 Nieuws

Geen getekende opdracht van overeenkomst, toch betalen

Gelet op de feiten en omstandigheden in deze klachtkwestie is de Commissie van oordeel dat een overeenkomst van opdracht tussen Consument en de Adviseur tot stand is gekomen. De Consument die de overeenkomst van opdracht tussentijds heeft beëindigd dient de advieskosten te voldoen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak.

Vanwege de klantrelatie die bestond tussen de Adviseur en Consument is geen overeenkomst van opdracht getekend.

De Commissie constateert dat het dossier blijk geeft van de volgende, op verzoek van Consument door de Adviseur verrichte, werkzaamheden:

  • het inzamelen van de benodigde informatie en stukken om vervolgens te komen tot een financieringsopzet;
  • het indienen van de aanvraag tot vormwijziging van de geldlening;
  • het indienen van de aanvraag tot ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner en het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Incassokosten

Voorts overweegt de Commissie dat op grond van artikel 6:96 BW pas recht is op vergoeding van incassokosten nadat Consument, na het intreden van het verzuim, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen ingaande de dag na ontvangst van die aanmaning. Een onjuist vermelde termijn kan niet gerepareerd worden door een extra betalingstermijn te geven. In dat geval dient een nieuwe veertiendagenbrief te worden verstuurd welke aan de wettelijke eisen voldoet.

Naar het oordeel van de Commissie is niet komen vast te staan dat de incassokosten verschuldigd zijn geworden. Uit de stukken blijkt immers niet dat Consument een veertiendagenbrief als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW heeft ontvangen.

Bron: Kifid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 sep 2017

Laatst gewijzigd

20 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.