Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 sep 2017 Nieuws

Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet

Het eindrapport “Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet” is gepubliceerd. Deze pilots vloeien voort uit het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken dat sociale partners door middel van innovatieve werkwijzen de instroom in de WIA terugdringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door middel van experimenten in drie sectoren is de afgelopen drie jaar onderzocht of het overhevelen van de arborol en re-integratietaken, op grond van de Ziektewet (ZW), van UWV naar sectoren kansrijk is. Onderzoeksbureau APE heeft deze pilots gemonitord en geëvalueerd.

Besluit

Omdat in de pilots werd afgeweken van een aantal wettelijke bepalingen, heb ik het Tijdelijk besluit experimenten ZW getroffen. Op grond van dit besluit mocht tijdelijk worden afgeweken van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de arborol en de re-integratieverantwoordelijkheid, maar ook met betrekking tot de inzet van de re-integratie-instrumenten en de inzet van de no-riskpolis. De kosten die sectoren hebben gemaakt zijn, op grond van de regeling cofinanciering sectorplannen, in aanmerking gebracht voor cofinanciering.

Download: "Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet"

ZW en WIA

Uit de pilots blijkt dat de ZW-duur van deze ZW-gerechtigden in de deelnemende sectoren aanzienlijk korter is dan bij de controlegroep (begeleid door UWV): 44 tot 55 dagen. Ten opzichte van een gemiddelde ZW-duur van 280 dagen betekent dit een besparing van 16 tot 20%. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil in uitstroom naar werk is. Qua WIA-instroom is ook geen verschil te zien tussen de experimentele groep en controlegroep. De aanpak van de sectoren in deze pilots heeft dus een positief effect op kortdurende ziektegevallen, maar vermindert uiteindelijk de WIA-instroom niet.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Evaluatie Wet Bezava en loondoorbetaling bij ziekte

Minister Asscher heeft een toelichting gegeven op de aangekondigde maatregelen om knelpunten die werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte weg te nemen.
Tevens gaat hij in een Kamerbrief in op de evaluatie van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bevaza).

Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Met het Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet worden experimenten van de sociale partners juridisch mogelijk maakt, die het doel hebben ziekteverzuim en uiteindelijk instroom in de Wet WIA terug te dringen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 sep 2017

Laatst gewijzigd

22 sep 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.