Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 okt 2017 Nieuws

Verwijderen van onterechte BKR registraties

Stichting BKR heeft een artikel gepubliceerd over de mogelijkheden van het uit de BKR-database verwijderen van onterechte registraties.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het verschil tussen terechte en onterechte registraties

Verreweg de meeste meldingen die bij Stichting BKR binnenkomen zijn correct. Het gaat dan om ‘terechte’ registraties. Iedere maand vinden er ongeveer 25 miljoen betalingen plaats door consumenten aan kredietverstrekkers in het kader van lopende kredieten. Gemiddeld gaat er zo’n duizend keer per maand (0,004 procent) iets mis bij het registeren hiervan door de kredietverstrekker bij Stichting BKR. Denk bijvoorbeeld aan kruisende betalingen of een onjuist gewijzigde incassorekening. De ‘terechte’ registratie in het CKI is in die gevallen dus in werkelijkheid ‘onterecht’.

Hoe een terechte registratie toch onterecht kan zijn

In zeer uitzonderlijke gevallen kan een terechte registratie toch onterecht blijken en in aanmerking komen om te worden verwijderd. Vaak is er dan sprake van ‘verminderde verwijtbaarheid’ bij de consument. Zo’n situatie kan zich voordoen als een consument verhuisd is, en hij aantoont de aanmaningen niet te hebben ontvangen, terwijl hij andere verplichtingen wel op tijd heeft voldaan.

Melden onterechte registratie?

De consument dient in eerste instantie zich te richten tot de klantenservice van de desbetreffende kredietverstrekker.

Als consument en kredietverstrekker het niet eens worden

Bij administratieve fouten zal de kredietverstrekker meestal de fout snel herstellen. Als er echter sprake is van een complexe situatie, zijn er meerdere mogelijkheden:

  • De kredietverstrekker maakt een belangenafweging op basis van de documentatie en verwijdert zelf de registratie. Hierbij zal de kredietverstrekker rekening houden met uitspraken van rechters en Geschillencommissie. Stichting BKR kan deze belangenafweging achteraf toetsen maar de kredietverstrekker is zelf verantwoordelijk.
  • De onafhankelijke geschillencommissie doet een uitspraak. Deze commissie is benoemd door de rechtbank in Amsterdam en beoordeelt klachten en geschillen tussen consumenten en kredietverstrekkers rondom registraties in het CKI. De uitspraken van de commissie zijn bindend. Kosten van een procedure van de Geschillencommissie zijn vijftig euro. Deze worden teruggegeven als de commissie zich in het voordeel van de consument uitspreekt.
  • De rechter doet een uitspraak. Het is mogelijk om via advocaten of commerciële bureaus een rechtszaak te starten en de rechter te vragen een uitspraak te doen tegen een kredietverstrekker. De kosten hiervan bedragen meestal minimaal enkele honderden euro’s, die meestal niet volledig worden vergoed als de consument in het gelijk wordt gesteld.

Download: "Brochure" (pdf, 6 pagina's)

Bron: BKR

Lees ook…

Rechtspraak: intrekking negatieve BKR codering

De Rechtbank Amsterdam heeft bij een belangenafweging beslist dat een negatieve BKR codering moet worden verwijderd uit het Centraal Krediet Informatiesysteem. De betalingsachterstand betrof geen groot bedrag en werd geheel voldaan nadat schuldenaar (eiser) daarmee bekend was geworden.

Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’

Minister Dijsselbloem heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’.

Geen BKR-toets, geen kwijtschelding restschuld

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Stichting WEW is niet tegenover de bank als borg opgetreden, omdat de bank bij het verstrekken van de geldlening geen BKR-toets heeft uitgevoerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 okt 2017

Laatst gewijzigd

4 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.