Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 okt 2017 Nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Wfsv

Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met het mogelijk maken van het deactiveren van de quotumheffing gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De quotumheffing is een middel om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel hiervan is om het aantal afgesproken banen te realiseren. Met de wijziging wordt beoogd om deactivering van de quotumheffing mogelijk te maken voor werkgevers en vakbonden, als de aantallen uit de banenafspraak alsnog gehaald worden.

Wijziging

Nadat de quotumheffing is geactiveerd, wordt mogelijk gemaakt deze weer te deactiveren. Daarnaast wordt over het eerste jaar na de eerste activering geen heffing opgelegd, maar uitsluitend het quotumtekort kenbaar gemaakt aan de werkgever.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doordat het mogelijk wordt de quotumheffing in het eerste jaar na de activering daarvan niet te heffen, krijgen overheidswerkgevers meer tijd om alsnog het afgesproken aantal banen te realiseren. Het behalen van het aantal afgesproken banen door overheidswerkgevers wordt verder gestimuleerd in het vooruitzicht dat dan de quotumheffing weer wordt gedeactiveerd.

Download: "Concept regeling" (pdf, 10 pagina's)

Klik hier voor de internetconsultatie.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kennisdocumenten Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze kennisdocumenten geven antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor personen die vallen onder de Participatiewet. Naar aanleiding van praktijksignalen zijn de Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk vanaf januari 2017 aangepast. De kennisdocumenten zijn daarop geactualiseerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 okt 2017

Laatst gewijzigd

9 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.