Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 okt 2017 Nieuws

Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom

Een BV heeft aan de dga een pensioen toegezegd. Het pensioen is volledig in eigen beheer verzekerd. De dga koopt het pensioen af met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB en artikel 38o Wet LB. De BV en de dga hebben afgesproken dat de BV de netto afkoopsom van het pensioen niet zal uitbetalen maar schuldig zal blijven aan de dga. De waarde van de vordering die de dga ter zake van de afkoop krijgt, is gezien de beperkte financiƫle middelen van de BV lager dan de nominale waarde van de (netto) afkoopsom van het pensioen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Nee, de afspraak inzake de uitgestelde betaling van de netto afkoopwaarde heeft geen gevolgen voor het moment waarop de BV de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffing moet inhouden en afdragen. Het genietingsmoment wordt ingeval van afkoop namelijk niet bepaald door artikel 13a Wet LB, maar door artikel 19b (tekst 2016) van die wet.


Heeft de lagere waarde van de vordering die de dga krijgt invloed op het ter zake van de afkoop van het pensioen tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen bedrag?

Nee, de lagere waarde van de vordering die de dga krijgt, heeft geen invloed op het ter zake van de afkoop van het pensioen tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen bedrag. Artikel 38o, eerste lid, Wet LB bepaalt dat de waarde van de tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen pensioenaanspraak gelijk is aan de in het tweede lid van dat artikel omschreven afkoopwaarde minus de afkoopkorting. Artikel 38o Wet LB laat geen ruimte om voor het tot het loon uit vroegere dienstbetrekking te rekenen bedrag rekening te houden met de beperkte financiële middelen van de BV.

 

Bron: Belastingdienst

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 okt 2017

Laatst gewijzigd

16 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.