Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 okt 2017 Nieuws

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2018

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer de jaarlijkse actualisering van de leennormen toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download:

Tweeverdieners (uiteindelijk 100%)

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2017 het inkomen van de minst verdienende partner voor 60 procent meegeteld.
In 2018 wordt dit percentage verhoogd naar 70 procent. Conform het advies van het Nibud zal, analoog aan de gefaseerde afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, het meetellen van het tweede inkomen stapsgewijs worden verruimd naar 100%. Zo wordt voorkomen dat de verschillen in de inkomenssituaties van tweeverdieners en eenverdieners te sterk oplopen.

Toetsrente

Recentelijk heb ik u geïnformeerd over de uitkomsten van het platform maatwerk. Een van de gesignaleerde knelpunten betrof de toetsrente voor consumenten die bij een naderend pensioen kiezen om een leningdeel versneld af te lossen. De Regeling hypothecair krediet schrijft voor dat leningdelen met een looptijd korter dan 10 jaar getoetst worden aan de toetsrente van vijf procent. Deze toetsrente beoogt consumenten te beschermen tegen het risico van een rentestijging. Indien de looptijd van de lening gelijk is aan de rentevastperiode en de lening aan het aan het einde van de overeengekomen rentevastperiode is afgelost, is er geen sprake van een renterisico. De Regeling hypothecair krediet is nu aangepast, zodat leningdelen met een looptijd korter dan 10 jaar die volledig worden afgelost binnen de rentevastperiode getoetst kunnen worden met de geoffreerde debetrentevoet.

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijziging Starterslening per 1 november 2017

Het maximale bedrag dat u mag lenen voor de aankoop van een woning wordt opnieuw verlaagd. De maximale Loan to Value (LTV) gaat op 1 januari 2018 van 101 naar 100 procent.

Geen overgangstermijn bij nieuwe leennormen voor hypotheek

Per 1 januari 2018 wijzigen de leennormen. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning wordt 100%. Ook veranderen de inkomensnormen. Deze leennormen gelden dan voor iedereen die vanaf volgend jaar een bindend hypotheekaanbod krijgt. Dus ook voor diegenen die in 2017 een hypotheekaanvraag doen en pas in 2018 een definitief aanbod ontvangen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 okt 2017

Laatst gewijzigd

20 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.