Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 okt 2017 Nieuws

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

In de nota naar aanleiding van het verslag is toegelicht dat het systeem van automatische waardeoverdracht in werking zal treden op 1 januari 2019. Nu dit tijdstip bekend is worden in de artikelen waarvoor dit relevant is de specifieke data opgenomen in plaats van verwijzingen naar het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen waarin dit is geregeld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verder wordt in een nieuw artikel IIIA geregeld dat de indexatie van het afkoopbedrag per 1 januari 2018 ook in het wetsvoorstel doorwerkt. In het huidige wetsvoorstel staat het afkoopbedrag uit 2017. Bij inwerkingtreding van de (nieuwe) artikelen 66 van de Pensioenwet en 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling na 1 januari 2018 moet de indexatie voor het jaar 2018 en dus het afkoopbedrag uit 2018 nog in het voorstel verwerkt worden. Door artikel IIIA wordt geregeld dat bij inwerkingtreding op 1 januari 2019 het afkoopbedrag uit 2018 geïndexeerd wordt voor 2019.

Tenslotte wordt de evaluatiebepaling aangepast. De evaluatie van de wet is met name van belang voor de regeling rondom automatische waardeoverdracht. De termijn van deze evaluatie wordt daarom gekoppeld aan de inwerkingtreding van de bepalingen omtrent waardeoverdracht en niet aan inwerkingtreding van de wet aangezien de inwerkingtreding voor andere onderdelen eerder dan 1 januari 2019 zal zijn.

Download:

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baan

Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aan. Dat komt omdat mensen die na 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld of in de toekomst van baan wisselen, het pensioen dat ze bij hun oude pensioenuitvoerder hebben opgebouwd, kunnen laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe baas. In dat geval kunnen zij ook de waarde van hun pensioen overdragen dat is opgebouwd bij vorige werkgevers. De wettelijke regel dat een aanvraag tot waardeoverdracht van een pensioen binnen zes maanden moet worden gedaan, is op 1 januari 2015 vervallen.

Besluit aanpassing regels waardeoverdracht

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft antwoorden gegeven met betrekking tot het ontwerpbesluit in verband met aanpassing regels waardeoverdracht. Zij geeft aan dat het maximum van de bijbetaling bij waardeoverdrachten voor alle werkgevers te laten gelden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 okt 2017

Laatst gewijzigd

24 okt 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.