Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 jan 2018 Nieuws

Voorwaarden & Normen NHG 2018

Per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. Het afgelopen jaar zijn, in samenwerking met de markt, nieuwe proposities ontwikkeld die aantrekkelijk kunnen zijn voor consumenten. In de Voorwaarden & Normen 2018-1 komen deze en andere innovaties terug, waardoor NHG nog beter aansluit op klant- en marktwensen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving heeft WEW op een rij gezet.

Gemiddelde koopsom en kostengrenzen (Norm 1.6)
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar € 265.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 280.900.

Borgtochtprovisie (Norm 1.5)
De borgtochtprovisie die consumenten eenmalig voor NHG betalen, wordt gehandhaafd op 1% van de lening.

Overlijdensrisicoverzekering (Norm 5.5) vervalt
In de NHG-regelgeving van 2017 is opgenomen dat in de periode dat de lening (inclusief de restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning, een overlijdensrisicoverzekering nodig is, die minimaal gelijk is aan de overschrijding van deze 80%. Deze verplichting vervalt met ingang van 2018. Hiermee wordt voor kwetsbare doelgroepen een drempel weggenomen voor het afsluiten van NHG.

Verbeteren individuele klantsituatie (Norm 3.7)
Om de situatie van de individuele klant te verbeteren, is het in 2018 mogelijk om een lening zonder NHG naar een lening met NHG over te sluiten. Betere leningcondities en een lager rentepercentage zijn voorbeelden waardoor de klant een meer verantwoorde lening krijgt en zijn (financiële) situatie verbetert.             

Overname borgtocht door nieuwe geldverstrekker (artikel A1 en B4)
Een klant kan een NHG-lening met behoud van borgtocht oversluiten naar een andere geldverstrekker. Omdat oversluiten in het voordeel is van de geldnemer(s), zal met ingang van 2018 de borgtocht op de nieuwe lening aansluiten bij de restantschuld, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten. Wel blijft de resterende looptijd van toepassing. De borgtochtprovisie bij oversluiten van NHG naar NHG blijft zoals gebruikelijk € 1,-.

Wijziging of vervanging lening (Artikel B2 lid 3)
In 2018 mogen geldverstrekkers opbouwproducten omzetten als dit leidt tot verbetering van de klantsituatie. 

Overgangsregeling vervalt (Norm 1.1.3 lid d vervalt)
Dit jaar is er geen wettelijke overgangsregeling als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018. Indien datum bindend aanbod in 2018 is, moet worden voldaan aan de Normen 2018-1.

Restschuldfinanciering (Normen 4.1 t/m 4.7)
Per 31 december 2017 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de financiering van restschulden, die zijn ontstaan bij het verkopen van woningen na die datum. Dit betekent dat financieringen voor restschulden ontstaan na 31 december 2017 onder Box 3 komen te vervallen. Desondanks gaat het WEW door met het borgen van restschulden, aangezien hier nog steeds veel behoefte aan is. 

NHG Toetsen
Alle wijzigingen worden momenteel verwerkt in de NHG toetsen voor financiële dienstverleners (webservice, NHG Toets en Beheertoets).


Downloads en meet weten?
De V&N 2018-1, een overzicht van alle wijzigingen en andere handige tools vind je in de NHG-toolkit.

 

Bron: Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Lees ook…

Kostengrens NHG 2018

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2018 bekend gemaakt. Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €265.000. Dat is ruim 8 procent meer vergeleken met dit jaar – nu is de grens nog € 245.000.

Test je kennis van NHG

Met een test van 5 vragen wordt getoetst of een hypotheekadviseur de kennis beheerst over het sluiten van een hypotheek met NHG.

NHG Voorwaarden & Normen 2017-4

Vanaf 20 juli 2017 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Voorwaarden & Normen 2017-4.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.