Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 nov 2017 Nieuws

Uitspraak Tuchtraad Communicatie wijziging

Een uitvaartverzekeraar heeft een wijziging aangebracht in de methode voor het berekenen van de kosten die bij aankoop en het premievrij maken in rekening worden gebracht. Zij heeft in haar generieke melding de indruk gewekt dat de wijzigingen voor haar verzekeringnemers slechts verbeteringen inhielden, en in elk geval hun aanspraken niet zouden verminderen. Deze indruk was onjuist.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met de door haar gekozen wijze van communiceren heeft aangeslotene naar het oordeel van de Tuchtraad echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Hierbij neemt de Tuchtraad in aanmerking dat de verwijzing naar de persoonlijke pagina de verzekeringnemers al direct de mogelijkheid gaf om de gevolgen in hun individuele geval te zien. Van belang is voorts dat aangeslotene over de wijziging voor het overige zorgvuldig heeft gecommuniceerd en dat zij voor de door haar voorgestelde aanpak ook de instemming van de AFM heeft gevraagd en verkregen.

Persoonlijke pagina bekeken

Het percentage verzekeringnemers dat gebruiktmaakt van de mogelijkheid om de polis af te kopen, is minder dan 0,5%. Slechts voor een deel van hen geldt dat afkoop in de nieuwe situatie nadeliger is dan in de oude situatie. Daarom is er voor gekozen niet met zoveel woorden in de nieuwsbrief te vermelden dat de wijziging per 1 juli 2014 mogelijk nadelige gevolgen heeft voro verzekeringnemers en zijn verzekeringnemers op hun persoonlijke landingspagina geinformeerd door middel van een persoonlijk waardeoverzicht. Aangeslotene heeft een duidelijke toelichting gegeven over de vindplaats van de persoonlijke informatie. Een relatief groot percentage verzekeringnemers, ongeveer 5%, heeft de persoonlijke pagina bzocht.

Lees hier de volledige uitspraak.

Uitspraak

De Tuchtraad is van oordeel dat aangeslotene er beter aan had gedaan om reeds in dat eerste stadium haar verzekeringnemers erop te wijzen dat de veranderingen in geval van afkoop of premievrijmaking positief, maar ook - in bepaalde gevallen - negatief voor de individuele verzekeringnemers kon uitvallen, en dit met verwijzing naar de persoonlijke pagina.

Met de door haar gekozen wijze van communiceren heeft aangesloten naar het oordeel van de Tuchtraad echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Hierbij neemt de Tuchtraad in aanmerking dat de verwijzing naar de persoonlijke pagina de verzekeringnemers al direct de mogelijkheid gaf om de gevolgen in hun individuele geval te zien. Van belang is voorts dat aangeslotene over de wijziging voro het overige zorgvuldig heeft gecommuniceerd en dat zij voor de door haar voorgestelde aanpak ook de instemming van de AFM heeft gevraagd en gekregen.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Bron: Tuchtraad

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 nov 2017

Laatst gewijzigd

8 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.