Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 nov 2017 Nieuws

Kamervragen over afschaffing van huurtoeslag op vakantiewoningen

Minister Ollongren heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (pdf, 4 pagina's)

Huurders van vakantiewoningen worden niet als afzonderlijke groep geadministreerd bij Belastingdienst/Toeslagen en zijn ook niet als groep herkenbaar in de basisadministraties. De registratie van vakantiewoningen verschilt per soort en per gemeente. Huurders van vakantiewoningen konden daarom niet vooraf individueel worden geïnformeerd over de wetswijziging.

Legalisatie

Hebben gemeenten de mogelijkheid om vakantiewoningen legaal permanent te laten bewonen? Komen deze woningen dan alsnog in aanmerking voor
huurtoeslag?

Antwoord
Gemeenten kunnen permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan door in het bestemmingsplan een woonbestemming toe te kennen, als dat niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en daar geen regels van de provincie en het Rijk aan in de weg staan. Daarnaast kan de gemeente permanente bewoning toestaan door, onder voorwaarden, een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen of een gedoogbeschikking af te geven aan iemand die een recreatiewoning al lange tijd onafgebroken bewoont.

Wel toestemming, toch geen huurtoeslag

Ongeacht of een gemeente permanente bewoning van een vakantiewoning op een vakantiebestedingsbedrijf heeft toegestaan, is er met ingang van 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag voor huurders van woningen die zich op een vakantiebestedingsbedrijf bevinden. Dit is het gevolg van het mogelijk maken van tijdelijke verhuur ten behoeve van de doorstroming op de woningmarkt.

De Belastingdienst kan bij kortdurende huur niet nagaan of sprake is van huur van woonruimte of van ‘huur naar zijn aard van korte duur’, waaronder
vakantieverhuur. Vandaar dat ervoor gekozen is om voor huur op vakantiebestedingsbedrijven in alle gevallen geen huurtoeslag toe te kennen.

Tijdig stoppen, anders terugvordering

Binnenkort zal de huurtoeslag bij de meeste bewoners van vakantiewoningen zijn beëindigd. Daarom zal met ingang van 1 april 2018 de vanaf dat moment ontvangen huurtoeslag voor een vakantiewoning worden teruggevorderd. Huurders van vakantiewoningen kunnen terugvordering voorkomen door hun huurtoeslag zelf per 1 april 2018 stop te zetten

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Geen huurtoeslag meer voor bewoners van recreatiewoningen

Bewoners van recreatiewoningen hebben door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanent verblijf.

Adviseur met 1 aanbieder moet doorverwijzen

Consumenten komen in contact met een hypotheekadviseur voor de financiering van een recreatiewoning als woonhuis. De adviseur heeft binnen de beschikbare portefeuille maar één aanbieder die zulke objecten wil financieren.

Vraag naar recreatiewoningen blijft aanhouden

De ongekende groei op de markt voor recreatiewoningen in Nederland zet door. Nadat in 2015, voor het eerst na jarenlange prijsdalingen, het aantal transacties van recreatiewoningen bijna verdubbelde naar 3.130 transacties, werden er in 2016 3.750 vakantiehuizen verkocht; een toename van 20%.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 nov 2017

Laatst gewijzigd

16 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.